Yrkesfagenes år 2018

HK heier på yrkesfag og har sammen med LO og andre LO-forbund markert Yrkesfagenes år 2018. Det har vi gjort fordi vi ønsket å øke innsikten om yrkesfag og arbeidsliv og unges interesse for å ta yrkesfaglige utdanningsvalg.

Halvparten tar yrkesfag når de begynner på videregående skole. Vi må heie frem ungdommene som går yrkesfag, fordi arbeidslivet trenger flere med yrkesfagutdanning enn vi utdanner nå.

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi mangle nesten 90 000 fagarbeidere i 2035 hvis dagens utvikling fortsetter. Vi vet også at for mange yrkesfagelever sliter med å fullføre videregående fordi de ikke får læreplass. 

Målet med Yrkesfagenes år er økt status for fagarbeid, flere fagarbeidere og øke antall lærebedrifter og læreplasser.

HK har mange gode ambassadører som har valgt yrkesfaglig utdanning. Les mer om Yrkesfagenes år 2018 her http://www.yrkesfag.no/.

Møt to flotte HK-ambassadører
Vil du bli bedre kjent med Ann Kristin Birkelund og Sandra Ellevog Antonsen som begge har valgt yrkesfag? Se filmene lengre ned på siden.  

HKs fond og stipender
I tillegg til å markere Yrkesfagenes år i 2018, tilbyr HK blant annet fagbrevstipend til HK-medlemmer som ønsker å ta fagbrev ved siden av jobb. Les mer om våre ordninger under Fond og stipend på www.hkinfo.no.  

Vi har behov for at flere velger yrkesfag og tar fagbrev. Dette er viktig for både samfunnet og arbeidslivet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?