Streik ved Troms Kjøkken AS

Fire av HKs medlemmer ved Troms Kjøkken AS (HTH Tromsø) er i streik fra mandag 4. februar 2019.

Bakgrunnen for streiken er at arbeidsgiver nekter å inngå tariffavtale for å sikre grunnleggende rettigheter i arbeidslivet. Streikegrunnlaget er:
• Anstendige lønns- og arbeidsvilkår
• Avtalefestet pensjon (AFP)
• Retten til medbestemmelse

Det er nedsatt en streikekomite bestående av:
Marius Nilsen, HK i Norge region Nord-Norge
Heidi Lindrupsen, tillitsvalgt Troms Kjøkken AS
Stig Strande, Troms HK
Raymond Alstad, HK region Nord-Norge

Eventuelle støtteuttalelser kan sendes til [email protected].

Ved spørsmål kan regionsekretær Marius Nilsen kontaktes på telefon 994 03 623.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?