Brudd i mellomoppgjøret mellom LO og NHO

 LO og NHO (partene) ble ikke enige om årets lønnsoppgjør. Derfor ble forhandlingene brutt. Nå må partene møtes til mekling hos Riksmekler sist i mars.

Her ser du om dette oppgjøret gjelder deg.

Les mer om bakgrunnen for bruddet på LOs hjemmeside.

Nå skal LO og NHO til mekling 30. og 31. mars. Fristen for å komme til en løsning under mekling er i løpet av 31. mars. Blir ikke partene enige før meklingsfristen går ut, blir det streik fra mandag 1. april.

Den videre gangen i tariffoppgjøret
• 30. – 31 mars: Mekling hos Riksmekleren
• Natt til 31. mars: Frist for å komme fram til en løsning under mekling
• 1. april: Streik hvis det ikke blir en løsning under mekling

Hva er mekling og hvordan foregår den?
Blir ikke LO og NHO enige gjennom forhandlinger i tariffoppgjøret, skal Riksmekler bistå partene i å finne fram til en løsning innen fristen går ut. Meklingen kan fortsette etter meklingsfristen dersom partene og riksmekler øyner en mulig løsning. Når meklingen avsluttes, lager mekler forslag til løsning (skisse). Dersom en av partene sier nei til forslaget, blir det streik.

Informasjon til medlemmene på NHO-området
HK sender ut informasjon til alle medlemmer som jobber på NHO-området for å forberede dem til en eventuell streik. 

Når blir streikeuttaket kjent?
Den 28. mars blir streikeuttaket offentliggjort. Vi legger ut informasjon om hvilke bedrifter som blir rammet av streik her på HKs hjemmeside. Vi sender egen informasjon i nyhetsbrev til tillitsvalgte og medlemmer som skal streike.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?