Enighet mellom HK og Virke om lønnsgarantiordningen

HK og Virke har kommet til enighet om årets fordeling av lønnsgarantiordningen. HKs 1. nestleder Bjørn Mietinen er fornøyd med resultatet.

Lønnstrinn 6 heves med kr 5,80 per time, tilsvarende kr 943 per måned. Reguleringen skjer med virkning fra 1. februar 2019.

Betydelig løft for lageransatte
For ansatte på sentrallagre som lønnes etter Landsoverenskomstens § 19.2 andre ledd, heves minstelønnssatsen med kr 8,15 til kr 227,30 per time med virkning fra 1. februar 2019.

Disse tilleggene gis hvert år i henhold til lønnsgarantiordningen i Landsoverenskomsten HK-Virke. Den skal sikre at overenskomstens høyeste minstelønnssats (trinn 6 – Reiselivsavtalen trinn 4) målt pr. 01.02. ikke skal være for lav sammenlignet med gjennomsnittslønnen på tariffområdet.

Lagersatsen justeres etter garantiordningen i Grossistoverenskomsten HK-Virke.

Forhandlingsleder i HK, 1. nestleder Bjørn Mietinen sier at han er fornøyd med at garantien virker og at den sørger for at man hele tiden drar med seg de lavest lønte som er omfattet av landsoverenskomsten. Mietinen påpeker at den for øvrig er normdannende slik at hele varehandelen preges av satsjusteringen.

– Det blir viktig å holde trykket opp i forhandlingene framover, og ikke minst må man på bedriftene forberede lokale forhandlinger slik man har rett til etter avtaleverket, sier Mietinen.

Protokoll fra forhandlingene er vedlagt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?