Er din bedrift tatt ut i streik?

LO brøt forhandlingene med NHO 14. mars. Det betyr at det blir mekling i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO. Meklingen starter lørdag 30. mars hos Riksmekler. Hvis partene ikke blir enige om Riksmeklerens forslag, blir det streik fra mandag 1. april.

Streikeuttak
Her er oversikten over hvilke bedrifter HK har tatt ut i første streikeuttak. Medlemmene som omfattes av streikeuttaket, har fått informasjon fra HK på e-post og SMS.

Meklingsfrist
Meklingen starter lørdag 30. mars kl. 12.00. Hvis partene ikke blir enige innen fristen 31. mars kl. 24.00, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 1. april.

Streikestøtte ved streik
HK-medlemmer som blir tatt ut i streik, har rett på streikestøtte fra HK dersom det blir streik.

HK-medlemmer som melder seg inn i perioden fra 14. mars til 30. mars kan ikke tas ut i streik. Alle som melder seg inn før mekling avsluttes, får streikestøtte ved lockout eller permittering som følge av streik.

Uorganiserte får ikke streikestøtte og har heller ikke rett til dagpenger fra NAV ved lockout eller permitteringer som følge av streik.

Kravene og årsaken til bruddet 
LO fikk ikke gjennomslag for sine krav om økt kjøpekraft til alle og et ekstra løft til de lavest lønte. Derfor ble det brudd i forhandlingene med NHO. Les mer om årsaken til bruddet og kravene på LOs tariffsider.

Informasjon til rett tid
Vi må få informasjon raskt ut til tillitsvalgte og medlemmer. Da er det viktig at vi har rett telefonnummer og e-postadresse. Vi ber derfor medlemmer og tillitsvalgte sjekke sine opplysninger og oppdatere kontaktinformasjonen på www.hkmedlem.no

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?