HKer vil bli leder i LO i Oslo

Ingunn Gjerstad er en aktuell kandidat til å overta lederklubba i LO i Oslo. I dag er hun regionleder i HK region Øst og nestleder i en av landets største fagforeninger – Oslo og Akershus HK. Valget av ny leder i LO i Oslo skjer på årsmøtet 25.3.2019.

– Jeg er stolt over at vi i HK har en så sterk kandidat til ledervervet. Hvis Ingunn Gjerstad blir valgt vil hun gjøre en flott jobb som leder. Hennes allsidige bakgrunn, brede kompetanse og brennende engasjement gjør at hun har mye å bidra med, sier forbundsleder i HK, Trine Lise Sundnes.

Ingunns motivasjon for å stille seg til rådighet, er å styrke grunnplansarbeidet i fagbevegelsen. Hun mener at LO i Oslos største og viktigste oppgave er å skape maktbalanse og større rettferdighet i samfunnet.

– LO i Oslo, som den største lokalorganisasjonen er en unik arena  der yrkesgrupper møtes og kan påvirke samfunnsutviklingen, sier lederkandidaten.   Ingunn har bakgrunn både som yrkesaktiv og tillitsvalgt fra flere av feltene som er LO-familiens satsningsområder. Hun kjenner godt både privat service og områdene renhold, hotell- og restaurant og handel og kontor.

Lederkandidaten fra HK er opptatt av at LO i Oslo skal være en stor og viktig arena der forbundenes fagforeninger samles for å finne felles strategier på tvers og støtte hverandres kamper.

Allsidig engasjement
Ingunns engasjement, både som tillitsvalgt og fra partipolitikken har gitt henne samfunnsforståelse og ferdigheter. De vil komme godt med i arbeidet med å skape gode løsninger som gagner arbeidsfolks interesser. Erfaringene hun har med alliansearbeid med andre samfunnsaktører innen miljø, kirka, solidaritets- og fredsbevegelse vil bety mye i ledervervet i LO i Oslo.

Ingunn er bevisst på at LO i Oslo er en svært mangfoldig mengde av fagforeninger og at arbeidet må basere seg på diskusjoner og vedtak som er godt forankra. Hun er opptatt av at som leder, må hun og hele organisasjonen være modig, la seg høre og si tydelig fra.

Hennes erfaring fra praktisk partipolitikk på lokalt og nasjonalt nivå  er viktig for å drive godt påvirkningsarbeid for arbeidsfolks interesser.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?