Konferanse – Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

LO og AOF i Norge har de siste årene markert dagen ved å arrangere en konferanse med aktuelle tema på dagsorden. Programkomiteen har satt sammen et høyaktuelt program med kunnskapsrike og dyktige innledere samt kulturelle innslag.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er FNs organisasjon for arbeidslivet og jobber med å sikre arbeideres rettigheter verden over. Organisasjonen er fundert på trepartssamarbeid på internasjonalt nivå. I ILO deltar representanter for arbeidslivets parter og regjeringsrepresentanter på selvstendig grunnlag, hver med sin stemme.

ILO er 100 år i 2019 og har i alle disse årene arbeidet for økt bevissthet om dimensjoner og konsekvenser av arbeidsrelaterte ulykker, skader og sykdommer, og markerer dette med verdensdagen for arbeidsmiljø og helse hvert år.

Dato: Torsdag 25.04.2019
Tid: 0930 – 1530
Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass, Oslo

Konferansen er gratis, men du må søke HK om å dekke utgifter til reise og tapt arbeidsfortjeneste.

Gå til denne siden for program for konferansen og påmelding.

Alternativt kan du sende en epost til [email protected]. Påmeldingsfristen er fredag 19.04.2019.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?