Høyere lønn til alle

LO og SAMFO har i dag blitt enige om et lønnsoppgjør hvor det gis generelle tillegg, lavlønnstillegg og økt minstelønn.

– Dette er et godt resultat, på linje med hva andre har fått i lønnsoppgjørene i år. Når det er sagt forstår vi frustrasjonen hos dem som har opplevd at arbeidsgiver har motregnet lavlønnstillegget fra i fjor med årets garantitillegg, sier forbundsleder i HK Trine Lise Sundnes. Hun påpeker at dette ikke kan løses i et mellomoppgjør. Sundnes er fornøyd med at Landsoverenskomsten også i år utløser et lavlønnstillegg på 2.00 kroner slik at alle får høyere lønn.

Se om dette lønnsoppgjøret gjelder deg.

Landsoverenskomsten
Høyere minstelønnssatser og lavlønnstillegg
Trinn 6 økte i februar i år.  Nå er det trinn 1 til 5 som får en økning. 
Trinn 1 øker med 2,00 kr i timen, 325,- kr i måneden og i 3900 kr i året i hel stilling.
Trinn 2 øker med 2,00 kr i timen, 325,- kr i måneden og i 3900 kr i året i hel stilling.
Trinn 3 øker med 2,00 kr i timen, 325,- kr i måneden og i 3900 kr i året i hel stilling.
Trinn 4 øker med 3,00 kr i timen, 488,- kr i måneden og i 5856 kr i året i hel stilling.
Trinn 5 øker med 5,00 kr i timen, 813,- kr i måneden og i 9756 kr i året i hel stilling.

Medlemmer som lønnes etter Landsoverenskomsten får dessuten lavlønnstillegg på 2,00 kr i timen.

Bensinoverenskomsten
Generelt tillegg og lavlønnstillegg
Medlemmer på bensinoverenskomsten får både et generelt tillegg på 2.50 kr i timen og lavlønnstillegg på 2,00 kr i timen.

Flere får generelt tillegg
Medlemmer som lønnes etter overenskomsten for USBL, overenskomsten for Coop Norge SA med flere, overenskomsten for ledere i Coop Norge SA med flere og Lederoverenskomsten (økt basislønn) får et generelt tillegg på 2,50 kr i timen.  

Lokale forhandlinger
Det kan være mer lønn å hente ut lokalt. Det er viktig at de tillitsvalgte krever lokale forhandlinger.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?