Hvem tariffoppgjøret LO-SAMFO gjelder for

Tariffoppgjøret gjelder ansatte på bedrifter med tariffavtale. Her følger oversikt på hvilke overenskomster (tariffavtaler) oppgjøret LO-SAMFO gjelder for.

Landsoverenskomsten HK-SAMFO
Overenskomsten gjelder for arbeidstakere som har sitt arbeid i butikk, på lager, kontor eller som transportpersonale i Coop. 

Lederoverenskomsten
Overenskomsten gjelder for arbeidstakere ansatt i stillinger av ledende art (jf. Arbeidsmiljøloven § 10-12). Omfatter hovedsakelig butikksjefer i Coop.

Overenskomst for Coop Norge SA m/fl.
Overenskomsten gjelder for arbeidstakere som har sitt arbeid på lager eller kontor i bl.a. Coop Norge SA, Coop Norge Eiendom AS, Coop Norge Industri AS med heleide datterselskaper. 

Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m/fl.
Overenskomsten gjelder for ledere i Coop Norge SA, Coop Norge Industri AS, Coop Norge Eiendom AS med heleide datterselskaper.

Bensinoverenskomsten
Overenskomsten gjelder for arbeidstakere som har sitt arbeid på bensinstasjoner i Coop.

Overenskomst for Boligbyggelaget Usbl
Overenskomsten gjelder for ansatte arbeidstakere i Boligbyggelaget Usbl og Usbl Eiendom AS.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?