LO og Virke enige om lønn

Økt lønn på alle minstelønnssatser er resultatet for HKs medlemmer på Virke-området når lønnsforhandlingene mellom LO og Virke ble avsluttet i dag.

– Dette er et resultat vi er godt fornøyd med. Måten vi har fordelt kronene på gjør at resultatet treffer våre medlemmer på en god måte. Samtidig får lavtlønte et lønnsløft, sier forbundsleder i HK, Trine Lise Sundnes. Hun roser LOs forhandlingsleder, Peggy Hessen Følsvik, for å ha ledet forhandlingene på en god måte, til et godt resultat.

Se om dette lønnsoppgjøret gjelder deg.

Høyere minstelønnssatser
Minstelønnssatsene i Landsoverenskomsten (varehandel) og kontoroverenskomsten med bransjeavtaler blir høyere.

Trinn 6 økte med 5,80 kroner i februar i år. Nå er det trinn 1 til 5 som får en økning. 

Trinn 1 øker med 2,00 kroner i timen, kr 325,- i måneden og kr 3.900 i året i hel stilling.
Trinn 2 øker med 2,00 kroner i timen, kr 325,- i måneden og kr 3.900 i året i hel stilling.
Trinn 3 øker med 2,00 kroner i timen, kr 325,- i måneden og kr 3.900 i året i hel stilling.
Trinn 4 øker med 3,00 kroner i timen, kr 488,- i måneden og kr 5.856 i året i hel stilling.
Trinn 5 øker med 5,00 kroner i timen, kr 813,- i måneden og kr 9.756 i året i hel stilling.

Minstelønnssatsene i reiselivsbransjen blir også høyere. Her økte trinn 4 med 5,80 kroner i februar i år. Nå er det trinn 1 til 3 som får en økning. 

Trinn 1 øker med 2,00 kroner i timen, kr 325,- i måneden og kr 3.900,- i året i hel stilling.
Trinn 2 øker med 2,00 kroner i timen, kr 325,- i måneden og kr 3.900,- i året i hel stilling.
Trinn 3 øker med 2,00 kroner i timen, kr 325,- i måneden og kr 3.900,- i året i hel stilling.

Lavlønnstillegg på Bensin
Medlemmer på Bensinstasjonsoverenskomsten får lavlønnstillegg på 2,00 kroner og et generelt tillegg på 2,50 kroner. Det betyr 731 kroner i måneden og 8.772 kroner i året for en hel stilling.

Lokale forhandlinger
Det kan være mer lønn å hente ut lokalt. Det er viktig at de tillitsvalgte krever lokale forhandlinger.

Du finner mer informasjon om tariffoppgjøret på LOs tariffsider.

Information in English

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?