Enighet i lønnsforhandlingene i Felleskjøpet Agri SA

Det ble i går ført bistandsforhandlinger mellom LO-forbundene (NTF, NNN, FLT og HK) og Felleskjøpet Agri SA.

Partene kom til enighet om et generelt tillegg til alle på kroner 8,40 per time, og som inkluderer det sentrale tillegget fra A-delsforhandlingene. Det generelle tillegget innarbeides i lønnsregulativet i overenskomsten.

Det gis ytterligere 0,50 per time i et lavlønnstillegg for ansatte med en årslønn på kroner 430.221,- eller lavere.

Alle tillegg gis med virkning fra 1. april 2019.

Skulle de andre foreningene (Naturviterne og Negotia) oppnå en høyere ramme i årets mellomoppgjør, vil LO-utvalget kreve justeringsforhandlinger.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?