Rett til å jobbe heltid – ikke ufrivillig deltid

Å jobbe deltid er et problem for veldig mange. I dag jobber fire av ti ansatte deltid. Det er mer enn dobbelt så mange kvinner enn menn som gjør det, og mange jobber ufrivillig deltid. Nå ønsker HK at flere krever sin rett til utvidet stilling og heltid.

Hvorfor er retten til heltid viktig? Det handler om å ha en forutsigbar arbeidstid og fritid. Det har betydning for om du har en lønn å leve av, en pensjon å leve med, og om du kan få boliglån og gjøre karriere.

Vi har mange eksempler på deltidsansatte med uforutsigbar arbeidstid og lav stillingsprosent, som både ønsker og har krav på å jobbe mer. De blir fanget i ufrivillig deltid i flere år, fordi de ikke er klar over rettighetene sine i arbeidslivet.

HK vil gjøre det lettere for deg som medlem å vite hva du har krav på og hvordan du kan kreve din rett til utvidet stilling og heltid. Derfor lanserer vi nå kampanjen Rett til heltid.   

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?