Etablering av overgangstillegget til AFP

I tariffoppgjøret 2018 ble LO og Finans Norge enige om å etablere et overgangstillegg (tidligpensjonstillegg) til arbeidstakere som går av med AFP etter fylte 62, 63 eller 64 år. Dette var et krav LO Finans fremmet og fikk gjennomslag for alene.

De første utbetalingene starter til høsten
Etableringen av den parallelle "sliterordningen" innen LO/NHO-området ble forsinket. Utformingen og veiledningen til overgangstillegget i finans ble derfor utsatt. Nå er det ikke lenge igjen til ordningen etableres. De første utbetalingene starter i løpet av høsten.

-Selv om dette er en ordning som ble drevet frem av LO-Finans alene, får alle ansatte i finansnæringa glede av det. Vi håper på støtte fra ansatte og andre fagforeninger i fremtiden for å drive frem flere slike gode ordninger i tariffavtalene, sier leder i LO Finans HK, Åse Blomkvist.

Avtalen mellom LO og Finans Norge 
• Avtalen om tidligpensjonstillegget innføres for årene 2019 til 2022.
• Ansatte som er født mellom 1955 og 1960 får dette tillegget.
• Arbeidstakere med rett til tidligpensjonstillegget vil kunne søke tilbake i tid.

Dette får du som ansatt
Dersom du tjener under 581.298 kroner (6G) og slutter å jobbe når du er 62, 63 eller 64, får du et tidligpensjonstillegg på 15 prosent av 1G. Du får altså et årlig tillegg på 14 532 kroner fra det året du går av, fram til du er 72 år. I 2018 utgjør 1 G 96 883 kroner.

Håndteres av virksomhetene
Ordningen i finansnæringen skal håndteres av hver enkelt virksomhet. Finans Norge utarbeider nå en veileder til medlemsbedriftene om hvordan ordningen skal innrettes og praktiseres ute i virksomhetene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?