Mellomoppgjøret er i boks

HK i Norge og AAF har forhandlet siden 7. oktober 2019. Dette mellomoppgjøret handler om lønn for HK-medlemmer i fagbevegelsen, partier og organisasjoner som Norsk Folkehjelp.

Partene i dette oppgjøret er HK i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF).

Partene ble enige om en økning på 2,98 prosent av lønnstrinnene i Landsoverenskomsten med virkning fra 1. mai 2019. Det er den gamle lønnstabellen som justeres.

– Dette er et godt oppgjør og gir en ramme på linje med frontfaget, sier Bjørn Mietinen, 1. nestleder i HK. Forhandlingene har vært krevende med løpende kontakt i måneden som har gått, og tidvis var temperaturen høy. Vi er derfor fornøyd med at vi endelig kom i havn med et solid lønnstillegg for alle HK-medlemmer, sier Mietinen som er delegasjonsleder.

Partene er dessuten enige om at de skal avklare det økonomiske grunnlaget før forhandlingene starter i 2020. – Det er viktig for framdriften i forhandlingene at partene er enige om hvilke tall som skal benyttes, sier Mietinen.

I 2018-forhandlingene ble partene enige om at medlemmer som ligger på topp i ansiennitetstigen skal få tre ekstra ansiennitettrinn. – Den første økningen kommer allerede nå i januar 2020, avslutter Mietinen.

Utvalg om virkningstidspunkt
Det skal nedsettes et utvalg med representanter fra både HK og AAF. Utvalget skal vurdere og beregne konsekvenser av å flytte virkningstidspunktet fra 1. mai til 1. januar. Virkningstidspunktet er den datoen HK og AAF er enige om at lønnstilleggene skal virke fra, og har i forhandlingene for Landsoverenskomsten vanligvis vært 1. mai. Det har gitt medlemmene en etterbetaling av de avtalte lønnstilleggene fra 1. mai, uansett når forhandlingene har vært ferdige. Utvalget skal vurdere om det kan være hensiktsmessig å flytte denne datoen til 1. januar.

Sliterbilag
I tariffoppgjøret i 2018 ble LO og NHO enige om at Sluttvederlagsordningen skulle avvikles og at disponibel kapital skulle overføres til en ny Sliterordning. Formålet med den nye ordningen skal være å gi en ekstra ytelse til dem som går av med AFP ved 62, 63 eller 64 år, uten arbeidsinntekt ved siden av.

I årets mellomoppgjør ble LO og NHO enige om et nytt bilag som omhandler Sliterordningen. Dette nye Sliterbilaget tas inn i Landsoverenskomsten. Det gamle bilaget om sluttverlag tas ut.

Oppdatering av lønnsspenn
Et nytt lønnssystem trer i kraft 1. januar 2020, og i Landsoverenskomsten § 6.6 finner vi den nye tabellen med fem lønnsgrupper. Hver av lønnsgruppene 1 til 4 har et lønnsspenn for innplassering. Det nedre og øvre lønnstrinnet i hver lønnsgruppe er angitt med lønnstrinn fra den gamle lønnstabellen, og oppdateres slik at de sammenfaller med lønnstrinnene i den nye lønnstabellen.

Les protokollen nedenfor.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?