Rettelse vedrørende fritak for forsikringsandel

I HK-Nytt nr. 10-2019 var det en sak om innspill til endringer av HK i Norges vedtekter, hvor et av innspillene handlet om kontingenten for pensjonister.

Det kom frem i saken at dagens vedtekter har bestemmelser som sier at medlemmer som har fylt 70 år, og ikke er i lønnet arbeid, slipper å betale forsikringsandelen. Dette er ikke riktig.  

Dagens vedtekter, § 27 – B. Forsikringsandel, sier at medlemmer fritas for forsikringsandel ved fylte 75 år, eller ved 40 års sammenhengende medlemskap i LO forbund, og ikke er i lønnet arbeid.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?