200 i salen, 20 på scenen

HKs storkonferanse om klima, miljø og kompetanse samlet HKs tillitsvalgte, politikere, LO, NHO og Virke. Se filmen om årets konferanse. 

HK-uka er årets viktigste uke for HK, og utenom landsmøtet det viktigste politiske verkstedet. Det er her vi løfter de debattene vi er opptatt av. For 2019 var dette etterutdanning og økt kompetanse, og klima og miljø.

HK-uka er en samling av kurs, møter og konferanser i regi av HK i Norge. Ikke bare er HK-uka effektiv for HK, men den gir deltakerne fra de forskjellige organisasjonsledd og organer, samt ansatte, en forsterket følelse av HK-fellesskapet. I tillegg gir HK-uka muligheten til å arrangere et større, og utad mer profilert arrangement som HK-dagen, ved at HK kan samle inntil 200 mennesker til en faglig og politisk temadag.

HK-dagen legges til onsdagen i HK-uka, med deltakere fra bransjerådsmøtet som avsluttes med HK-dagen, og konferansen/kurset for arbeidsutvalgene i konsern og konsernliggende klubber, som begynner sitt opplegg med HK-dagen. I tillegg deltar forbundsstyret og ansatte, samt inviterte gjester fra LO og forbundene, og fra samarbeidsparter og motparter fra arbeidsgiverorganisasjonene. HK-dagen bidrar også til å holde fokus på temaene i prinsipp- og handlingsprogrammet som vedtas på landsmøtet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?