Hvem gjelder tariffoppgjøret NHO – HK for?

Jobber du på en arbeidsplass hvor arbeidsgiver har inngått en av disse tariffavtalene med HK, gjelder dette tariffoppgjøret deg.

NHO Bensinstasjonsoverenskomsten:
Denne gjelder for ansatte på bensinstasjoner.

NHO Standardoverenskomsten:
Denne gjelder for funksjonærer som er ansatt i kontorstillinger innenfor områder som marked/salg, økonomi, administrasjon og logistikk/lager.

NHO Butikkoverenskomsten:
Gjelder bakeriutsalg og fabrikkutsalg som hovedsakelig selger egenproduserte varer, og enkelte butikker innen faghandel som var medlem i NHO pr 24.06.2020.

NHO Bilselgeravtalen:
Denne gjelder for bilselgere.

NHO Medieoverenskomsten:
Gjelder for funksjonærer som er ansatt i stillinger innfor marked, økonomi og administrasjon, ekspedisjon, merkantilt/administrative funksjoner innen IKT-området, tekstkontroll/korrektur og kontorfunksjoner innen redaksjonsområdet.

NHO Luftfartsoverenskomsten:
Denne gjelder for funksjonærer som er ansatt innen luftfartsrelatert virksomhet, herunder bakketjenester, servicefunksjoner, operative funksjoner, frakt, telefonsalg, marked/salg og administrasjon.

NHO Handelsoverenskomsten:
Denne gjelder for ansatte innen handel som selger videre til bedrifter, det vil si bedrifter innen detaljhandel i butikk og/eller på nett, inkludert lager og administrasjon tilknyttet slike bedrifter.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?