Ny hovedavtale mellom LO og Finans Norge på plass

Vi har kommet et langt stykke videre med å oppnå en harmonisering av avtalene i området, sier LOs Peggy Hessen Følsvik.

Hovedavtalen er arbeidslivets "grunnlov" og inngår som del I av Sentralavtalen, og inneholder regler om tvistebehandling, arbeid under konflikt, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, informasjon, samarbeid og medbestemmelse med mere.

Vanligvis fører hovedavtaleforhandlinger kun til mindre endringer i avtaleverket, men resultatet i år innebærer at det blir gjort flere viktige justeringer.

-Jeg synes vi har kommet et langt stykke videre på viktige punkter, sier Hessen Følsvik. Vi har kommet videre i arbeidet med å harmonisere avtaleverket. Dette har vært et strategisk arbeid fra LO Finans sin side gjennom mange år, og lå også til grunn for konflikten i 2018.

Vi har også fått på plass en referanse til FNs bærekraftmål i samarbeidsdelen av avtalen. Dette gir de tillitsvalgte et bredt mandat til å jobbe sammen med ledelsen om bærekraftspørsmål. Finansnæringen er allerede godt i gang med dette arbeidet, men bestemmelsen sikrer at de tillitsvalgte trekkes med i dette viktige arbeidet.

Et område vi dessverre ikke kom i mål med, er bestemmelsen om arbeidet med likestilling (§ 17). Vi er enige om å arbeide videre med dette i et utvalgsarbeid, og LO har gitt klart uttrykk for hva som er vårt utgangspunkt i dette arbeidet. Vi er opptatt av at denne bestemmelsen moderniseres og at både lokale og sentrale parter ansvarliggjøres i dette viktige arbeidet. Utvalgsarbeidet knyttet til likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen fra 2017 vil også være en viktig del av dette grunnlaget. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?