Overgangstillegget for finansnæringen på plass

I tariffoppgjøret 2018 ble LO og Finans Norge enige om å etablere et overgangstillegg (tidligpensjonstillegg) til arbeidstakere som går av med AFP etter fylte 62, 63 eller 64 år. Dette var et krav LO Finans fremmet og fikk gjennomslag for alene.

Virkning fra 1. januar 2020
Etableringen av den parallelle "sliterordningen" innen LO/NHO-området ble forsinket. Utformingen og veiledningen til overgangstillegget i finans ble derfor utsatt. Nå er imidlertid ordningen på plass, og det er mulig å sende inn søknader fra 1. januar 2020.  Ordningen har imidlertid tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2019, og søknad om tilbakevirkende utbetaling må fremsettes innen 31. mars.

-Dette var ett av to viktige krav som vi streiket for i 2018. Mange ansatte i næringen – uavhengig av om de er medlem hos oss eller ikke – har kommet til oss og takket for at vi tok kampen, og nå venter flere på veilederen slik at de kan søke om tillegget, sier leder av LO Finans HK, Åse Blomkvist.

Håndteres av virksomhetene
Ordningen skal administreres av den enkelte virksomhet. Ansatte i næringen vil derfor måtte søke sin arbeidsgiver om overgangstillegg.

Finans Norge har utarbeidet en veileder medlemsbedriftene om hvordan ordningen skal innrettes og praktiseres ute i virksomhetene. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?