Investering – ikke støtteordning

Tankesmien Agenda lanserte i dag, 25. februar 2020, rapporten "En kompetansereform som virker". Rapporten sier at trepartssamarbeidet er den viktigste drivkraften for at noe skal skje.

Varehandelen er med sine 375.000 ansatte den største næringen i privat sektor, og står midt i sin største krise noensinne. 30.000 mennesker står i fare for å miste jobben sine, og som samfunn står vi foran en enorm utfordring. Første nestleder i HK, Bjørn Mietinen sa i forbindelse med lanseringen av rapporten at løsningen ikke er å la NAV løse dette problemet. De ansatte i varehandelen må få mulighet til å tilegne seg ny kompetanse mens de er i jobb, påpeker Mietinen.

Hovedformålet med rapporten er å peke på politiske tiltak som virker. Rapporten sier at trepartssamarbeidet er den viktigste drivkraften for at noe skal skje. Myndighetene må på banen i mye større grad enn de har vært. De må erkjenne at en kompetansereform er en investering i landets framtid, ikke en støtteordning, sa Arbeiderpartiets Arild Grande, under lanseringen av rapporten.

Ansatte i varehandelen har i gjennomsnitt lavere utdanning enn ansatte i andre næringer. For å møte morgendagens arbeidsliv trenger de ansatte kompetansepåfyll, enten de skal fortsette å jobbe i varehandelen, eller de må over i andre yrker. De som har minst utdanning, er de som havner bakerst i jobbkøen. De som har minst utdanning fra før, er de som får minst påfyll av videre- og etterutdanning. Dette kan føre til store sosiale forskjeller.

Krisen i varehandelen har fått stor oppmerksomhet. Alle politiske partier anerkjenner at noe må gjøres, men til nå har det vært lite fokus på konkrete tiltak, og hvem som skal gjøre hva. – Nå må vi gå fra ord til handling, og skal dette gjøres gjennom trepartssamarbeidet må myndighetene også ta grep. Derfor bør eksempelvis det neste bransjeprogrammet gå til varehandelen, sier Bjørn Mietinen.

Her kan du lese hele rapporten "En kompetansereform som virker".

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?