Enighet om lønnsgaranti mellom HK og Virke

HK og Virke har kommet til enighet om årets fordeling av lønnsgarantien. Garantien minsker lønnsforskjeller mellom grupper.

Lønnstrinn 6 i Landsoverenskomsten heves med kr 5,74 per time, tilsvarende kr 933 per måned. Reguleringen skjer med virkning fra 1. februar 2020.

Betydelig løft for lageransatte
For ansatte på sentrallagre som lønnes etter Landsoverenskomstens § 19.2 andre ledd, heves minstelønnssatsen med kr 7,32 til kr 234,62 per time med virkning fra 1. februar 2020.

Garantitilleggene gis hvert år i henhold til lønnsgarantiordningen i Landsoverenskomsten HK-Virke. Den skal sikre at overenskomstens høyeste minstelønnssats (trinn 6 – Reiselivsavtalen trinn 4) målt pr. 01.02. ikke skal være for lav sammenlignet med gjennomsnittslønnen på tariffområdet.

Forhandlingsleder i HK, Trine Lise Sundnes  sier at hun er fornøyd med at garantien virker og at den sørger for at man hele tiden drar med seg de lavest lønte som er omfattet av landsoverenskomsten. Sundnes påpeker at den for øvrig er normdannende slik at hele varehandelen preges av satsjusteringen.

– Dette er en god start på forhandlingene i år sier Trine Lise Sundnes.

Protokoll fra forhandlingene finner du her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?