Lurer du på noe om lønn og karantene?

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får om lønn og karantene.

Hva når skolen og barnehagen er stengt? 
Når skolen og barnehagen er stengt på grunn av koronasmitte bør du som foresatt ta kontakt med fastlegen for å få vurdert om det er grunnlag for at du blir sykemeldt og får sykepenger. Du kan ha krav på sykepenger dersom du settes i karantene og/eller antas å være smittet – selv om du ikke selv er syk/arbeidsufør etter folketrygdloven § 8-4 (1) eller (3) f).

Regjeringen har opplyst at foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger. Se også punktet under over om samfunnskritiske funksjoner som kan gi rett til plass i barnehage eller på skole.

Dersom du som arbeidstaker ikke er sykemeldt, og ikke er satt i karantene må det eventuelt vurderes andre ordninger, som når skole og barnehage ellers er stengt. Om arbeidsgiver skal innvilge permisjon med eller uten lønn er avhengig av interne rutiner eller avtaler. Det er ikke regulert i loven. Alternativet er å benytte feriedager, avspasering eller lignende.

Antall omsorgsdager dobles fra 1. januar 2021
Det er bestemt at de fleste tiltakene for omsorgspenger videreføres i 2021 på grunn av koronaviruset.

Dette gjelder til 31. desember 2021:
• Antall omsorgsdager dobles
• Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt
• Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag

Dette gjelder til 30. juni 2021:
• Du kan bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt
• Du kan bruke omsorgsdager selv om du har brukt opp dagene dine når det foreligger særlige smittevernshensyn, eller når barnehage/skole/SFO er stengt
Denne siden er oppdatert i forhold til de nye reglene 1. januar 2021.
Her kan du lese om andre ofte stilte spørsmål om omsorgsdager (oppdatert 1. januar 2021)

Hvor mange omsorgsdager du har, kommer an på
• Om du bor sammen med den andre forelderen
• Om du ikke bor sammen med den andre forelderen, men dere har en avtale om delt bosted
• Om du har aleneomsorg
• Hvor mange barn du har
• Om barnet har en funksjonshemming eller kronisk sykdom og du har fått godkjent ekstra dager fra NAV
Om den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet, selv om dere bor sammen.

Så mange dager har du automatisk ut kalenderåret barnet fyller 12 år:
Reglene for hvor mange omsorgsdager du kan ha rett til, har endret seg flere ganger på grunn av koronasituasjonen.
Fra 1. januar 2021 gjelder dette:
• 20 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
• 30 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
• Når du ikke bor sammen med den andre forelderen, og dere har avtale om delt bosted, får dere 20 eller 30 omsorgsdager hver avhengig av hvor mange barn dere har
• Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

Hva skjer hvis et kjøpesenter eller en butikk gjør åpningstidene kortere?
Du har rett og plikt til å jobbe den arbeidstiden som det allerede er avtalt at du skal jobbe. Det er bedre at de tillitsvalgte og ledelsen på arbeidsplassen lager en lokal avtale som er tilpasset den vanskelige situasjonen, enn å holde fast i arbeidstidsordninger som ikke kan gjennomføres. Snakk med arbeidsgiver og finn løsninger.

Karantene
Selv om du ikke er smittet kan du bli satt i karantene. Blir barnet ditt satt i karantene vil det være naturlig at du som foresatt fra samme husstand også settes i karantene. Dersom arbeidsgiver setter deg i karantene har arbeidsgiver plikt til å utbetale lønn. Hvis du som arbeidstaker ikke får sykemelding fra lege, og ikke er satt i karantene så må det eventuelt vurderes andre ordninger, som når skole/barnehage ellers er stengt. Om arbeidsgiver skal innvilge permisjon med eller uten lønn er avhengig av interne rutiner eller avtaler. Det er ikke lovregulert. Alternativet er å benytte feriedager, avspasering e.l.

Hva hvis arbeidsgiver pålegger deg karantene?
Dersom arbeidsgiver setter deg som ansatt som ikke er sykmeldt i karantene, har arbeidsgiver plikt til å utbetale lønn.

Har du rett til sykepenger i karantene? 
Ansatte som holdes isolert kan ha rett til sykepenger hvis det er fare for smitte av andre. Det kreves ikke bevis for at vedkommende er smittebærer, en risiko for smitte er nok. Dersom lege etter en faglig forsvarlig vurdering antar at en ansatt er smittebærer, er det viktig at vedkommende ikke arbeider for å hindre spredning av smitte. Dette gir grunnlag for sykepenger når de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt. Det må blant annet undersøkes om det er muligheter for å unngå smittefare ved tiltak på arbeidsplassen og ved tilrettelegging av arbeidsoppgavene. Hvis den ansatte må isoleres i hjemmet kan hjemmekontor være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding, hvis dette er mulig.

Lønn hvis du blir satt i karantene på jobbreise?
Alle tjenesteoppdrag som medfører reiser må vurderes kritisk. Blir du pålagt å dra er det på arbeidsgivers risiko. Arbeidsgiver må betales lønn for perioden du er forhindret fra å komme på jobb grunnet karantene i forbindelse med tjenestereise.

Har ansatte som er smittet av koronaviruset rett til sykepenger? 
Ja, hvis du er blitt arbeidsuføre på grunn av slik smitte har du på vanlig måte rett til sykepenger. Du kan bruke egenmelding eller sykmelding som vanlig.
Har du som ansatt rett til sykepenger hvis du er smittet av koronaviruset?
Ja, hvis du er blitt arbeidsufør på grunn av slik smitte har du på vanlig måte rett til sykepenger. De kan bruke egenmelding eller sykmelding som vanlig.
Har du rett til sykepenger hvis du isolerer deg frivillig?
Dersom du isolerer deg på grunn av smittefare uten å ha blitt vurdert av lege som smittet eller som smittefarlig, vil du ikke ha rett til sykepenger.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?