Full støtte til vekterne

HK i Norge støtter Norsk Arbeidsmandsforbund som er i streik.

Vi støtter vekterne som streiker fordi de ber om at vekterlønnen skal nærme seg gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Kravet om bedre arbeidsforhold for lærlinger og økt arbeid mot ufrivillig deltid, er helt rimelig. Streik er et lovlig middel. Vi står sammen med dem, skulder ved skulder. De har vår fulle støtte.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?