Samleside for tariffoppgjøret mellom HK og Virke

HK og Virke møtes til mekling den 10.-11. september 2020. Partene ble ikke enige under lønnsforhandlingene. Her finner du informasjon og lenker til alt du trenger å vite om tariffoppgjøret 2020 mellom HK og Virke.

Her ser du om dette oppgjøret gjelder deg

Kampklar – håndbok for tillitsvalgte

Meklingsfrist
HK brøt forhandlingene med Virke 28. august 2020. Derfor skal Riksmekleren mekle mellom HK og Virke. Meklingen starter torsdag 10. september 2020. Hvis HK og Virke ikke blir enige innen fristen ved midnatt natt til 12. september, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse lørdag 12. september 2020. Det hender at meklingen fortsetter etter fristen. Følg da med her på hkinfo.no og på facebooksiden vår HK i Norge. Vi sender SMS til dere som skal streike hvis det blir streik.

Årsaken til bruddet
Allerede ved starten av forhandlingene sto partene, altså HK i Norge og Virke, langt fra hverandre. Det som fikk forhandlingene til å bryte sammen var temaet lønn under sykdom. Dette kravet fikk ikke HK gjennomslag for. Vi mener det ikke er rimelig at de som tjener minst skal vente lengst på sykepenger. Dette er et rettferdskrav. Derfor ble det brudd i forhandlingene med Virke. Les mer om årsaken til bruddet og kravene. https://www.hkinfo.no/Nyheter-og-presse/2020/Mekling-mellom-HK-og-Virke

Streikestøtte
HK-medlemmer som skal streike, hvis det blir streik, har rett til streikestøtte fra HK. Medlemmer og tillitsvalgte får mer informasjon om dette hvis det blir streik. De som melder seg inn i HK før 10. september kl. 10.00, kan få streikestøtte fra HK dersom arbeidsgiver går til lockout eller permitterer sine ansatte som følge av streik. Uorganiserte får ikke streikestøtte og har heller ikke rett til dagpenger fra Nav dersom det blir streik og de blir permittert som en konsekvens av dette.

Streikestand
Hvis det blir streik, må vi i lys av smittesituasjonen ta noen forholdsregler. Det er ekstremt viktig at vi fremmer vår sak samtidig som vi både tar hensyn til og etterlever alle nødvendige smitteverntiltak.

• Loggfør alle som bemanner streikestanden. Noter navn, mobilnummer og klokkeslett (fra og til)
• Bruk antibac rett før du deler ut streikevester, eller bruk engangshansker
• Sørg for at dere har nok streikevester/klistremerker så de streikende om mulig kan ha "sitt eget"
• De som står streikevakt må holde en avstand på minimum 1 meter til hverandre og forbipasserende
• Vi bruker store plakater hvor streikegrunnlaget kommer fram
• Unngå å dele ut flyveblad, men ha de liggende så forbipasserende kan forsyne seg. Henvis gjerne til hkinfo.no og hkinorge på Facebook for informasjon om hvorfor vi streiker
• Er det noen forbipasserende dere prater med i 15 minutter eller mer, noter ned navn og telefonnummer for å ha til eventuell smittesporing senere
• Unngå å reise kollektivt så langt det er mulig

Information in English

Gangen i tariffoppgjøret

Informasjon om streikebryteri

Riksmeklerens møtebok av 12. september 2020

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?