Bensinstasjonsforhandlingene er igang.

Det er satt av to dager til forhandlingene mellom HK og Virke på Bensinstasjonsoverenskomsten. Et av HKs krav er økt kjøpekraft.

Hvem gjelder dette?
Dette oppgjøret gjelder ansatte på de aller fleste bensinstasjoner. Bensinstasjoner der arbeidsgiver er medlem i NHO er ikke en del av dette oppgjøret.

I år er det et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at det kan forhandles om ikke bare lønn, men alt som står i overenskomstene. Dette er et forbundsvist oppgjør. HK forhandler da på vegne av alle medlemmer som er tilknyttet en tariffavtale mellom HK og Virke. 

Lønnsoppgjørene i Norge starter med konkurranseutsatt industri. Dette oppgjøret legger føringer for resten og kalles Frontfaget. I år har de forhandlet frem 0,50 kroner i et generelt tillegg og en forsikring om lik praktisering i bedriften ved forskuttering av sykepenger. Denne løsningen vil gi ansatte i produksjonen forskuttering av sykepenger når andre grupper i bedriften har denne ordningen fra før.

Hva krever vi?
HKs krav ved årets oppgjør er økt kjøpekraft til alle. I tillegg vil krav knyttet til kompetanseutvikling komme på bordet. Vi vil også stille miljøkrav, fordi det er nødvendig at partene tar ansvar for en bærekraftig utvikling av arbeidsplassene.

Du kan også følge tariffoppgjøret på våre hjemmesider og på HKs Facebookside.

Syns du det er mange vanskelige ord i forbindelse med tariffoppgjøret? Se tariffleksikonet til FriFagbevegelse.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?