Enige med mediebedriftene

HK i Norge og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ble i dag enige om årets lønnsoppgjør for medlemmer som jobber i bedrifter som følger Medieoverenskomsten.

NHO og HK er blitt enige om et generelt tillegg på 50 øre i timen, i tillegg er vi enige om å øke minstelønnssatsene med 3,6 prosent. I tillegg gis et justeringstillegg på 2.400 kroner til fordeling lokalt. Dette er i tråd med resultatet fra frontfaget, som forhandlet først i årets oppgjør. HKs delegasjon er fornøyd med resultatet.

Bærekraftig mediebransje
HK har fått med MBL på opplæring i bærekraft i mediebransjen.
HK og MBL har forpliktet seg til å sette fokus på bærekraftig utvikling av mediebransjen, og å bidra til å heve kompetansen om temaet i den organiserte delen av bransjen ved informasjonsarbeid, kompetanseutvikling og samarbeidprosjekter.
– Dette er viktig nybrottsarbeid sier 1. nestleder Bjørn Mietinen. 

Planen er at HK og MBL skal søke fellestiltakene mellom LO og NHO om støtte til prosjektet.
– MBL var positive til å få inn klima, og vi er særlig fornøyd med å få til dette fordi NHO har vært motstandere av å ha klima og bærekraft inn i tariffavtalene sier Mietinen.

Teknologi og kompetanse
HK og MBL skal fortsette samarbeid om teknologi og kompetanse innenfor salgsvirksomheten i mediebedriftene, og iverksette tiltak som partene blir enige om i tariffperioden.

Hvem gjelder disse forhandlingene?
Forhandlingene gjelder for funksjonærer som er ansatt i medievirksomheter i stillinger innen marked, salg, økonomi og administrasjon, ekspedisjon, merkantilt/administrative funksjoner innen IKT-området og tekstkontroll/korrektur og kontorfunksjoner innen redaksjonsområdet.

Uravstemning
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Medlemmer som disse forhandlingene gjelder får tilsendt informasjon og det de trenger for å stemme, på SMS og/eller e-post i løpet av uka som kommer. Fristen for å stemme vil være 17. november kl. 14.00.

Lokale lønnsforhandlinger
Når de sentrale tarifforhandlingene på Medieoverenskomsten er avsluttet, og godkjent av medlemmene, kan det være mer å hente lokalt. Lokale forhandlinger handler om hvordan verdiene de ansatte har vært med på å skape på den enkelte bedrift, skal fordeles. Derfor skal de tillitsvalgte nå gå i gang med sin del av jobben og kreve lokale forhandlinger.

Vanskelige ord og uttrykk?
I FriFagbevegelse sitt tariffleksikon er de vanskelige og viktige ordene forklart.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?