God miljøpolitikk må være rettferdig

For å nå klimamålene må alle bidra til de nødvendige omstillingene – også arbeidslivet. Da er tariffavtaler et viktig verktøy!

Tariffavtaler blir til gjennom et samarbeid og kompromiss mellom partene i arbeidslivet, og er et av de viktigste verktøyene vi har for å endre retning. De har bidratt til velstand i Norge, stor omstillingsevne og små forskjeller mellom deg og meg. Det gjør dem også til et svært effektivt og viktig middel for å nå klimamål.

Vil inspirere til grønne krav
Derfor har HK som første arbeidstakerorganisasjon innført bestemt seg for å kreve grønne tariffkrav – som grønne pensjonsfond, klimanøytrale arbeidsklær og lokale regnskap for klimaavtrykk.

For å inspirere både fagforbund, tillitsvalgte og arbeidsgiverorganisasjoner til å sette grønne krav på agendaen, ga vi også nylig ut boka «Grønne tariffavtaler».

– Vi håper miljøkrav kan bli en like naturlig del av diskusjonen i forkant av tarifforhandlinger som lønnskrav, sier forbundsleder Christopher Beckham.

Boka kommer med flere eksempler på grønne krav som kan inngå i en tariffavtale. Transport, energibruk, mat, innkjøp, pensjon, arbeidstid og lønn er blant temaene som tas opp. Hva med krav om at pensjon skal investeres i klimavennlige fond? Eller at ti prosent av lønnspotten skal gå til miljøtiltak – mot at bedriften bidrar med samme sum? Kanskje bedriften kan sponse sykkelreparasjon? Eller prioritere tog framfor fly på tjenestereiser, mot at arbeidsgiver og arbeidstaker spleiser på kostnadene for den tapte arbeidstiden?

Vi må dele ansvaret
–  Miljøutfordringene er så store at partene i arbeidslivet må dele ansvaret, og fordele godene og byrdene. Tariffavtalen har alltid vært et kompromiss for et større gode, hvor både arbeidsgiver og arbeidstaker må ta sin del av kostnadene. Skal klimapolitikken få gjennomslag, er det helt avgjørende at omstillingene oppleves som rettferdige, og at byrdene deles av alle, understreker Beckham.

Grønne tariffavtaler må selvsagt komme i tillegg til andre effektive virkemidler, som ny teknologi og nye arbeidsmåter, ressurser som brukes igjen og igjen, og mindre personlig forbruk. Men mens vi venter på dette, kan mye gjøres med tariffavtalene allerede nå.

For at det haster, er det ingen tvil om. Vi må alle bidra til å endre kursen. Og vi omstiller oss best sammen.

Grønne initiativtakere
HK gjør også mye annet for å sikre en bærekraftig og rettferdig framtid. Vi er både stiftere og støttere av en rekke miljøorganisasjoner, allianser og fond. Vi har for eksempel vært med på å stifte både Etisk handel Norge, Fairtrade Norge og Rene klær. Vi har inngått en historisk samarbeidsavtale med Regnskogfondet. I tillegg er vi tilsluttet Klimavalgalliansen og Broen til framtiden. Vi er også sertifisert som Miljøfyrtårn.

HK har også vært en viktig bidragsyter til Veikart for grønn handel 2050. Veikartet handler om hvordan handelen skal ta mer ansvar for en grønn framtid – gjennom nye forretningsmodeller hvor ressurser brukes igjen og igjen, gjennom bærekraftige produkter, og ved å hjelpe forbrukeren til å gjøre miljøvennlige valg. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?