HK og NHO ble enige

Etter to dager med intense forhandlinger om Standardoverenskomsten, ble HK i Norge og NHO enige om et resultat.

– Vi opplevde at NHO ikke ønsket endringer i avtalen. Vi måtte sette hardt mot hardt for å unngå å måtte møtes hos Riksmekleren, sier forbundsleder Christopher Beckham.

NHO og HK er blitt enige om et generelt tillegg på 50 øre i timen, i tillegg er vi enige om å øke minstelønnssatsene med 3,6 prosent. Dette er i tråd med resultatet fra frontfaget, som forhandlet først i årets oppgjør. HKs delegasjon er fornøyd med resultatet.

HK kom til forhandlingene med krav om at HK og NHO sammen skulle satse på kompetanse. HK er nå blitt enige med NHO om å sette ned et utvalg som skal jobbe med kompetanse.
– Det positive med dette er at vi kommer enda bedre forberedt til neste oppgjør. Kompetanse for ansatte er et viktig satsningsområde for HK. Vi er glade for at vi får vi med arbeidsgiversiden på dette arbeidet, sier Beckham.

Utvalgsarbeid om lønn
Vi har omfattende regler for lokale lønnsforhandlinger i Standardoverenskomsten. HK og NHO skal nå bruke tid på å jobbe med hvordan vi skal utvikle disse reglene.

Reglene rundt systemet for minstelønnssatser har gått ut på dato, mener Beckham, som er glad for at vi nå har avtalt med NHO at vi skal arbeide med dette.

– Vi har ikke sett på lønnsopplegget i denne avtalen i dette århundret, sier Beckham, som mener at det er på tide. Han forteller at NHO i utgangspunktet var fornøyd med dages lønnsopplegg, men at de har gått med på å ta en gjennomgang hvor vi også ser med nye øyne på reglene for lokale lønnsforhandlinger.

Hvem gjelder denne overenskomsten?
Standardoverenskomsten gjelder for funksjonærer som er ansatt i en bedrift som har denne overenskomsten. Den gjelder ansatte som jobber i kontorstillinger i områder som marked og salg, økonomi, administrasjon og logistikk og lager.

Uravstemning
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Medlemmer som disse  forhandlingene gjelder får tilsendt informasjon og det de trenger for å stemme, på SMS og/eller e-post i løpet av uka som kommer. Fristen for å stemme vil være torsdag 12. november kl. 14.00.

Lokale lønnsforhandlinger
De sentrale tarifforhandlingene på Standardoverenskomsten er nå avsluttet. Det kan være mer å hente lokalt. Nå handler det om hvordan verdiene de ansatte har vært med på å skape på den enkelte bedrift, skal fordeles. Derfor skal de tillitsvalgte nå gå i gang med sin del av jobben og kreve lokale forhandlinger.

Vanskelige ord og uttrykk?
I FriFagbevegelse sitt tariffleksikon er de vanskelige og viktige ordene forklart.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?