HKs medlemmer på Virke-området stemte ja

Flertallet av HKs medlemmer som jobber på arbeidsplasser som har inngått tariffavtale mellom HK og Virke, har stemt ja til resultatet i tariffoppgjøret. Resultatet ble fremforhandlet under mekling hos Riksmekler.

– Medlemmene har talt. Det blir ikke streik. Nå skal vi starte arbeidet med å få på plass en heltidskultur i varehandelen, sier forbundsleder i HK, Christopher Beckham. Han er glad for at 12-timersregelen er historie. – Det er veldig bra, for den gjorde at mange ikke fikk betalt ekstra for å jobbe kveld, natt og helg, sier Beckham.

Stemmerekord
Det var langt flere enn vanlig av medlemmene som brukte stemmeretten sin i dette oppgjøret. Av medlemmene på landsoverenskomsten var det over 51 prosent av medlemmene som stemte. På lederoverenskomsten deltok nesten 63 prosent i uravstemningen, mens på kontoroverenskomsten brukte over 48 prosent stemmeretten sin.

Beckham er fornøyd med at så mange av medlemmene har stemt. – Dette er medlemsdemokratiet som virker i praksis, for det er medlemmene som bestemmer, påpeker Beckham.

I denne avstemningen har HK den høyeste deltakelsen i et oppgjør på denne overenskomsten så langt tilbake vi kan huske. – Det er godt at medlemmene benytter seg av den demokratiske retten de har til å si hva de mener om resultatet av tariffoppgjørene, sier forbundslederen. Han ønsker seg en enda høyere stemmeprosent framover. 

Klart ja-flertall
Av medlemmene som stemte på landsoverenskomsten sa nesten 67 prosent ja til resultatet, mens rett i overkant av 33 prosent sa nei. På lederoverenskomsten sa over 82 prosent ja til resultatet, mens 18 prosent sa nei. På kontoroverenskomsten sa nesten 94 prosent ja til resultatet, mens rett over 6 prosent sa nei.

Her ser du hvem dette oppgjøret gjelder.

Her kan du lese mer om resultatet av meklingen, som medlemmene nå har stemt ja til, og som nå vil tre i kraft.

Her ser du når de andre oppgjørene i HK foregår.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?