Landet lønn i luftfarten

HK i Norge og NHO Luftfart ble i kveld enige om årets lønnsoppgjør for medlemmer som jobber i bedrifter som følger Luftfartsoverenskomsten. Resultatet av forhandlingene er at minstelønnen, skifttillegget og matpengebeløpet øker.  

– Vi er fornøyde med å ha landet svært krevende forhandlinger i en bransje som er hardt rammet av ringvirkningene av koronapandemien, sier Christopher Beckham, forbundsleder i HK.

Økt skifttillegg
Faktoren for beregning av skifttillegget økes fra 78 til 80 kroner i timen. Denne satsen beregnes prosentvis og varierer ettersom når på døgnet du jobber. Det er en godtgjørelse for dem som jobber til ukurante tider.
– De ansatte på denne overenskomsten jobber i høytider og helger, alle dager i året, og til nesten alle døgnets tider, mens de fleste andre har fri, sier Beckham. Han er fornøyd med at tillegget kommer de aller fleste luftfartsmedlemmene i HK til gode.

Minstelønn
Minstesatsene i overenskomsten er hevet med virkning fra 1. april 2020. Det er tre minstesatser i overenskomsten. Disse er inndelt etter hvilke utdanningskrav det er til stillingene.
De tre nye satsene er henholdsvis:
• 26.340 kroner i måneden.
• 29.588 kroner i måneden.
• 32.186 kroner i måneden.

Økningen i satsene er på 3,30 prosent.

Matpengebeløpet øker
Medlemmene som følger Luftfartsoverenskomsten kan se fram til at matpengebeløpet øker med 3,50 fra 86,50 til 90 kroner. Matpengebeløpet utbetales ved overtid som varer i minst to timer, med mindre bedriften skaffer mat.

Nytt tidspunkt for tilleggsgodtgjørelse
Tidspunktet for når tillegget for jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften blir utbetalt endres fra kl. 15.00 til kl. 14.00.

Vil fremme kompetanseutvikling
Partene er enige om at det å utvikle relevant kompetanse er viktig for å trygge arbeidsplassene. Derfor har HK og NHO Luftfart blitt enige om å nedsette et utvalg som har til hensikt å fremme kompetanseutvikling i handlingselskapene, slik at de ansattes kompetanse er i tråd med samfunnsutviklingen og behovene i dagens og morgendagens arbeidsmarked. Utvalgsarbeidet skal være ferdig innen utgangen av september 2023.
– Dette er vi fornøyd med. Det skal være en grundig utredning og en sterk bidragsyter til utvikling av kompetansen i luftfartsbransjen, sier forbundsleder Beckham.

Anbefaler å stemme ja
– I den aktuelle situasjonen mener vi dette oppgjøret er godt. En enstemmig forhandlingsdelegasjon anbefaler medlemmene å stemme ja, uttaler Beckham.

Hvem gjelder disse forhandlingene?
Forhandlingene gjelder funksjonærer som er ansatt innen luftfartsrelatert virksomhet som bakketjenester, servicefunksjoner, operative funksjoner, frakt, telefonsalg, marked/salg og administrasjon.

Uravstemning
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Medlemmer som disse forhandlingene gjelder får tilsendt informasjon og det de trenger for å stemme, på SMS og/eller e-post i løpet av uka som kommer. Fristen for å stemme er 18. november kl. 14.00.

Vanskelige ord og uttrykk?
I FriFagbevegelse sitt tariffleksikon er de vanskelige og viktige ordene forklart.

Følg HK i Norge på Facebook. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?