Lønnsoppgjøret i finanssektoren er klart

LO og HK ble i natt enige med Finans Norge om lønnsoppgjøret for de ansatte i finanssektoren.

Etter lange og krevende forhandlinger ble partene enige om en regulering av satsene i lønnsregulativet. Det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 0,3 prosent, minimum 1500 kroner per år, med virkning fra 1. mai 2020. For øvrig er overenskomsten videreført i to år uten endringer.

– Dette er et resultat i tråd med frontfaget, og det er vi fornøyde med, sier Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO, som har vært forhandlingsleder.

Også leder i LO Finans HK, Vigdis Nybøle Rekdahl, er fornøyd med oppgjøret, situasjonen tatt i betraktning.

En enstemmig forhandlingsdelegasjon anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet.

Nå skal medlemmene i LO Finans HK stemme ja eller nei til resultatet av forhandlingene. Dette kalles en uravstemning. Medlemmer som har stemmerett, vil få tilsendt informasjon på SMS og e-post om hvordan de stemmer. Stemmefristen er 28. oktober kl. 12.00.  

Hvem gjelder disse forhandlingene?
Forhandlingene gjelder for ansatte i virksomheter tilsluttet Finans Norge hvor LO/HK har inngått avtale. Dette gjelder medlemmer i HK, som er ansatte i alliansebankene i Sparebank 1- systemet, Sparebank 1 Gruppen AS, Sparebanken Vest, Bank 1, Gabler Pensjonstjenester AS, Oslo Pensjonsforsikring AS, Jernbanepersonalets Bank og Forsikring, Exela Technologies AS, Conecto AS, Fremtind Forsikring AS, Fremtind Livsforsikring AS, Insr Insurance Group ASA, LO Favør AS, Modhi Collect AS og Odin Forvaltning AS.  Det er medlemmer i LO Finans HK på disse bedriftene, som har stemmerett.

Syns du det er mange vanskelige ord i forbindelse med tariffoppgjøret?
Se tariffleksikonet til FriFagbevegelse.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?