Nå starter forhandlingene med NHO

Her får du en oversikt over når de forskjellige forhandlingene foregår. Blir vi ikke enige, må HK i Norge og NHO møtes til mekling hos Riksmekleren.

I år er det et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare kan forhandles lønn, men om alt som står i overenskomstene. Dette er også et forbundsvist oppgjør. HK forhandler da på vegne av alle medlemmer som er tilknyttet en tariffavtale mellom HK og NHO.

Standardoverenskomsten forhandles 19.-20. oktober. Den gjelder for funksjonærer som er ansatt i kontorstillinger i områder som marked og salg, økonomi, administrasjon og logistikk og lager. Fristen for å bli enige er ved midnatt natt til 21. oktober.

Bilselgeravtalen forhandles 21. oktober. Den gjelder for bilselgere. Fristen for å bli enige er ved midnatt natt til  22. oktober. 

Butikkoverenskomsten forhandles 22. oktober. Bakeriutsalg og fabrikkutsalg som hovedsakelig selger egenproduserte varer og enkelte butikker innen faghandel hvor arbeidsgiver var medlem i NHO pr. 24.06.2020. Dette gjelder ikke butikker som skal bruke den nye Handelsoverenskomsten. Den delen av handelen som bruker Virke-avtalen er ferdigforhandlet. Fristen for å bli enige er ved midnatt natt til 23. oktober.

Luftfartsoverenskomsten forhandles 23. oktober. Den gjelder for funksjonærer som er ansatt innen luftfartsrelatert virksomhet, herunder bakketjenester, servicefunksjoner, operative funksjoner, frakt, telefonsalg, marked og salg og administrasjon. Fristen for å bli enige er ved midnatt natt til 24. oktober.

Medieoverenskomsten forhandles 26. oktober. Den gjelder for funksjonærer som er ansatt i stillinger innfor marked, økonomi og administrasjon, ekspedisjon, merkantilt/administrative funksjoner innen IKT-området, tekstkontroll/korrektur og kontorfunksjoner innen redaksjonsområdet. Fristen for å bli enige er ved midnatt natt til 27. oktober.

Handelsoverenskomsten forhandles 3. november. Den gjelder for all handel, både netthandel og fysisk handel. Det vil si bedrifter innen detaljhandel i butikk og/eller på nett, inkludert lager og administrasjon tilknyttet slike bedrifter. Fristen for å bli enige er ved midnatt natt til 4. november.

Bensinstasjonsoverenskomsten forhandles 4. november. Den gjelder for ansatte på bensinstasjoner, men kun for NHO-overenskomstene. Forhandlingene for bensinstasjoner på Virke-området kommer seinere.

Lønnsoppgjørene i Norge starter hver gang med konkurranseutsatt industri. Dette oppgjøret legger føringer for resten og kalles Frontfaget. I år har de forhandlet frem 0,50 kroner i et generelt tillegg og en forsikring om lik praktisering i bedriften ved forskuttering av sykepenger. Denne løsningen vil gi ansatte i produksjonen forskuttering av sykepenger når andre grupper i bedriften har denne ordningen fra før.

Hva krever vi?
HKs krav ved årets oppgjør er økt kjøpekraft til alle. Vi setter oss til forhandlingsbordet med krav knyttet til kompetanseutvikling. Mange ansatte ønsker faglig påfyll underveis i arbeidslivet. Det må vi legge til rette for. Vi stiller også miljøkrav, fordi det er nødvendig at partene tar ansvar for en bærekraftig utvikling av arbeidsplassene. 

Du kan følge tariffoppgjøret her på våre hjemmesider og på HKs Facebookside.

Her kan du lese HKs tariffpolitiske uttalelse som ble vedtatt i januar 2020.
Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse som ble vedtatt i februar 2020.

Syns du det er mange vanskelige ord i forbindelse med tariffoppgjøret? Se tariffleksikonet til FriFagbevegelse.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?