Norge må være i front for en bærekraftig utvikling

Alle skal ha tilgang til ren luft, rent vann og ren jord. Slik arbeider HK for å sikre naturmangfold, livskraftige kystsamfunn og en bærekraftig framtid.

Vi er avhengig av en levende klode. Den må vi ta vare på, og Norge må ta et større ansvar for å sikre en grønn framtid.

Norge har kunnskapen som trengs
For å klare å nå klimamålene er vi avhengige av å redusere klimagassutslippene. Da er det avgjørende at vi klarer å omstille oss fra fossile energikilder til fornybar energi.

– I Norge har vi alle forutsetninger for å ligge i front for en grønn utvikling. Vi må i større grad forske på og utvikle fornybar energi innen sol, vind, vann og bioøkologi. Kunnskapsbasert utvikling og nyskapning i bedriftene er viktig, fastslår forbundsleder Christopher Beckham.

Livet på jorda er avhengig av havet. Likevel trues det av blant annet overfiske, forsøpling og forurensing. Da er det vår plikt å gjøre det vi kan for å verne det.

Bærekraftige muligheter i havet
– Områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja er av våre mest verdifulle marine områder, og må derfor vernes mot fremtidig petroleumsvirksomhet. Norge må følge FNs klimapanel og ta vårt nasjonale ansvar, understreker Beckham. 

HK vil ta vare på mangfoldet i havet, arbeide for livskraftige kystsamfunn og for at miljøvernberedskapen langs norskekysten styrkes. I havet finner vi også utallige og uante muligheter for en bærekraftig økonomi – bioøkonomien. Den blå bioøkonomien handler om å utnytte de fornybare biologiske ressursene som finnes i havet, til for eksempel mat, fôr, kjemikalier, ingredienser, bioenergi og materialer. Norge har rikelig tilgang på disse ressursene både i havet og på land, og både kompetanse og industri som kan utnytte dette potensialet.

Rettferdige endringer
Klimaendringene er farlige for alle, men de rammer fattige aller mest. HK arbeider for forpliktende klima- og miljøavtaler som ivaretar en rettferdig omstilling til et mer bærekraftig samfunn – både nasjonalt og internasjonalt.

Dagens forbruksmønster må endres til et bærekraftig forbruk, hvor ressurser kan brukes igjen og igjen.

– Det er også viktig at tillitsvalgte, verneombud og medlemmer er grønne pådrivere, for at produksjonen og produktene som omsettes på arbeidsplassene, blir så miljøvennlige som mulig, påpeker forbundslederen.

Vi mener også at tariffavtaler er et viktig verktøy for å omstille arbeidslivet i en grønnere retning. Les mer om vårt klimaarbeid her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?