Enige om Butikkoverenskomsten

HK og NHO er enige om lønnsoppgjøret for bedrifter som følger Butikkoverenskomsten. 12-timersregelen er fjernet, lønnen for fem og seks års ansiennitet heves og det blir likebehandling ved forskuttering av sykelønn. 

I Butikkoverenskomsten var det en regel som sa at hvis du er ansatt under tolv timer i uka, så har du ikke krav på tillegg når du jobber kveld, helg og natt. Den vil bli borte fra 1.5.2021. Dette er dermed et historisk oppgjør for heltid og likestilling i faghandelen.

– Vi er fornøyde med at den urettferdige 12-timersregelen nå er borte fra alle våre overenskomster. Butikkoverenskomsten var den siste som hadde den, sier forbundsleder Christopher Beckham, som er forhandlingsleder for HK. Han er også fornøyd med at de som lever av butikkyrket nå er prioritert.

HK har forståelse for at bedriftene som følger denne avtalen er inne i en vanskelig periode. Koronapandemien har utfordret faghandelen. Vi er derfor enige med NHO om at 12-timersregelen skal være borte innen 1. mai 2021. Det gir bedriftene den tiden de trenger til å omstille seg.

Høyere lønn
HK i Norge og NHO er blitt enige om at de som har fem og seks års ansiennitet får høyere lønn.

– Når vi har hevet garantilønnsatsene for fem og seks års ansiennitet gir dette høyere lønn for medlemmer som lever av butikkyrket. De som jobber under tolv timer i uka får høyere lønn når de jobber kveld, helg og natt, forklarer Beckham. 

Så mye øker lønnen
Har du fem års ansiennitet øker lønnen din med 682 kr i måneden.
Har du seks års ansiennitet øker lønnen din med 786 kr i måneden.
Denne lønnsøkningen gjelder fra 1. mai 2020, og gir derfor en etterbetaling.

Får sykelønn som frontfaget
Når det gjelder sykelønn får denne overenskomsten nå bestemmelser som er i tråd med det frontfaget fikk, som forhandlet først i årets  oppgjør. Det betyr at det ikke er anledning til å forskjellsbehandle ledere og ansatte i samme bedrift når det gjelder å forskuttere lønn ved sykdom. Hvis lederne får dette skal alle andre ansatte også ha det.

Matpengebeløpet øker
For medlemmene som følger Butikkoverenskomsten økes matpengebeløpet med 3,50 fra 86,50 til 90 kroner. Matpengebeløpet utbetales ved overtid som varer i minst to timer, med mindre bedriften skaffer mat.

Hvem gjelder Butikkoverenskomsten?
Den gjelder bakeriutsalg og fabrikkutsalg som hovedsakelig selger egenproduserte varer. Den gjelder NHOs medlemsbedrifter i bransjene gullsmed og smykkebutikker, urmakere, Husfliden, blomsterbutikker og dyrebutikker som var medlem i NHO per 24. juni 2020. Bedrifter i disse bransjene som på dette tidspunktet ikke var medlem i NHO, skal følge Handelsoverenskomsten. Dagligvarehandelen er ikke en del av denne overenskomsten.

De som stemmer bestemmer
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Medlemmer som disse forhandlingene gjelder får informasjon og det de trenger for å stemme, på e-post i løpet av uka. 

Vanskelige ord og uttrykk?
I FriFagbevegelse sitt tariffleksikon er de vanskelige og viktige ordene forklart.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?