Reglene gjelder fortsatt under korona

Arbeidslivets regler gjelder, og arbeidsgiver kan ikke permittere uten grunn.

Det er ingen selvfølge at arbeidsgiver kan permittere ansatte etter to dager eller permittere flere enn nødvendig.

HK vet at mange medlemmer vil bli og er berørt av nedstengingen av en rekke butikker og virksomheter etter myndighetenes nedstengning denne uken, særlig ved at arbeidsgivere vil sende ut varsel om permitteringer. 

HK mener at koronakrisen ikke er en grunn i seg selv til å bruke to dagers varslingsfrist ved permittering. Det er 14 dagers varslingsfrist som er hovedregelen i Hovedavtalen kapittel VII, og det er viktig at disse reglene følges.

Noen arbeidsgivere permitterer nå ansatte med en frist på to dager, fra ansatte mottar varsel om at de skal permitteres til de er permittert. Dessuten vil noen arbeidsgivere kanskje permittere et større antall ansatte enn de som er berørt av nedstengning. Arbeidsgiver må kalle inn tillitsvalgte til drøftelser FØR permitteringsvarsel kan sendes. Her skal grunnlaget for permittering drøftes, hvem som skal permitteres og eventuell bruk av unntaket om todagersfrist.
Både begrunnelse for permittering og varslingsfrist må vurderes i lys av de konkrete omstendighetene i den enkelte butikk/virksomhet. Arbeidsgiver skal begrunne det særskilt hvis de mener de har en saklig grunn for å fravike 14 dagers varslingsfrist. Det kan kun gjøres ved ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser som gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften og arbeidsgiver må godgjøre at disse vilkårene er tilstede. Dette er en konkret vurdering.

HK mener imidlertid at pandemien ikke er ny, det skjer stadig nye innskrenkninger og nedstengninger. Arbeidsgiver må være forberedt på at myndighetene gir nye anbefalinger og pålegg, og følgelig vurdere alternative tiltak.

Det kan finnes andre arbeidsoppgaver som det kan være nødvendig å gjennomføre til tross for at virksomheten har måttet stenge for kunder. Slik som å gjennomføre skoleringstiltak, rydding om omorganisering. Ansatte kan også tilbys arbeid i ande avdelinger eller butikker i samme virksomhet når det er mulig. Dette er tiltak som vil kunne begrense omfanget av permitteringene; færre blir berørt og permitteringens lengde kan kortes ned.

Utvalgskrets og omfang
Videre er det slik at partene må drøfte utvalgskretsen, det vil si i hvilke avdelinger og/eller butikker ansatte kan bli berørt av en eventuell permittering. Partene må også drøfte hvor mange som trenger å permitteres og antatt varighet av permitteringen. Det må være saklig grunn for å permittere den enkelte ansatte. Arbeidsgiver kan ikke varsle permittering på samtlige ansatte, hvis det ikke er grunnlag for det.

Har du kollegaer som ikke er medlem av HK? Nå er det viktigere enn noen gang å få dem organisert, snakk med dem og tips om hkinfo.no/medlemsfordeler.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?