Det kan bli streik i RIA Money Transfer

Arbeidsgiver har nektet å signere en tariffavtale, og dermed er vi i konflikt. 

Tariffavtale er vanlig i Norge. Det er også lovlig å be om, og det er lovlig å streike for å få dette.
De ansatte i RIA streiker nå for å få tariffavtale.

Hvorfor ønsker vi en tariffavtale?
De ansatte i Ria ønsker trygghet på arbeidsplassen, trygghet for lønn, for medbestemmelse og for skift og arbeidstid.

Lønn
Mange ansatte i Ria har ikke fått lønnstillegg på 4 år. Ansatte i RIA ønsker å kunne forhandle om lønn og ha en lønnsøkning som de fleste i Norge. En tariffavtale sikrer de ansatte retten til å forhandle lønn.

Medbestemmelse
HKs medlemmer i RIA opplever at de ikke blir inkludert når beslutninger fattes som også angår dem. Med en tariffavtale har du rett til å bli hørt og tatt med på råd, den gir også trygghet for framtida.

Skift og arbeidstid
De ansatte ønsker mer forutsigbarhet. De opplever at neste måneds skiftplaner kommer en uke før måneden starter. Med en tariffavtale vil de ansatte få mer innflytelse på skiftplanene.

Vi trenger din hjelp!
Støtt oss for å få en tariffavtale, støtt oss for å få et bedre arbeidsliv i Norge.
Besøk Facebook-gruppene til Ria Money Transfer. Spør RIA ledelsen om hvorfor de ikke gir de ansatte noe de har krav på.
– Hvorfor har de ikke fått lønnsøkning på 4 år?
– Hvorfor vil dere ikke gi medbestemmelse?
– Hvorfor gir dere ikke forutsigbarhet for arbeidstiden?

Hvis flere kunder av RIA også presser på får vi tariffavtale, og du bidrar til et organisert arbeidsliv i Norge.

Takk skal du ha.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?