Hjemmekontor under koronapandemien

Hvis du har hjemmekontor på grunn av koronapandemien er rettighetene og pliktene dine stort sett de samme som ellers. Det gjelder både deg som arbeidstaker og arbeidsgiveren din.

De rettighetene du har på jobben er bestemt av arbeidsmiljøloven, arbeidsavtalen din og en tariffavtale hvis dere har det på arbeidsplassen din. Uavhengig av om det å ha hjemmekontor er en  midlertidig løsning for deg, eller ikke, så skal arbeidsgiver sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeid i hjemmet skal ikke føre til skader og sykdom, hverken fysisk eller psykisk.

Hva som skal til for å si at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig er avhengig av flere faktorer, blant annet hvilken type arbeid du har, varighet og hyppighet. Arbeidsgiver skal ta hensyn til både individuelle og organisatoriske utfordringer.

Hva kan du kjøpe inn av utstyr og møbler?
Det finnes ingen definert liste over hva du kan kreve av utstyr til hjemmekontoret. Arbeidsgiver skal sørge for at du har utstyr til å utføre arbeidet på en forsvarlig måte, også helsemessig. I dette ligger en plikt til å tilpasse utstyret til dine individuelle behov, om nødvendig.

Hva som skal kjøpes inn av arbeidsgiver, fraktes fra kontoret og hva du eventuelt ønsker å benytte av eget utstyr må du avtale med arbeidsgiver. Noen har avklart dette i arbeidsavtalen eller tariffavtalen sin, så sjekk om dette også gjelder deg. Det er vanlig at arbeidsgiveren din betaler for PC, mobil og nettilgang. At du får tilgang til en printer, hvis du har behov for det for å gjøre jobben din, er også ganske vanlig.

Du kan ha krav på møbler, som for eksempel kontorstol eller skrivebord, dersom det må til for at arbeidet ditt kan utføres på en forsvarlig måte.

Hvordan skal arbeidstiden din være?
For arbeidstid og eventuelle tillegg for overtid og kveldsarbeid, gjelder de samme reglene når du jobber fra hjemmekontor, som når du jobber fra kontoret.

Realiteten for mange arbeidstakere er at hjemmekontoret ikke er helt optimalt tilpasset. Det kan kreve at du må ta flere pauser enn du normalt ville gjort. Det kan være helt nødvendig for eksempel for å unngå slitasje på rygg og nakke. Derfor bør arbeidsgiver, som en konsekvens av plikten til tilrettelegging, være mer fleksibel på arbeidstiden. Dette kan for eksempel bety at det må tas høyde for tid til fysisk aktivitet eller hyppigere pauser i arbeidstiden.

Kan arbeidsgiver kontrollere deg?
Hjemmekontoret er ditt hjem. Arbeidsgiver har ikke adgang uten å ha avtalt det med deg.

Arbeidsgiver har mindre kontroll på både arbeidstid og arbeidsoppgaver når du jobber fra hjemmekontor. Dette har arbeidsgiver rett til å bøte på gjennom kontrollmekanismer, som for eksempel pålogging og avlogging eller registrering av gjennomførte saker. Arbeidsgiveren din kan ikke gjøre slike tiltak helt uten videre. Alle kontrolltiltak skal være saklig begrunnet i virksomhetens forhold, og ikke være uforholdsmessige belastninger for deg som arbeidstaker. Det er ikke et fasitsvar på hvor grensene går. Personvernreglene gjelder fortsatt.

HK i Norge anbefaler at kontrolltiltak avtales skriftlig, og at de tillitsvalgte involveres i hvordan det skal foregå. Hvis du berøres av tiltak skal du få informasjon om formålet med kontrolltiltaket og praktiske konsekvenser, som for eksempel hvordan det vil bli gjennomført og antatt varighet. Behovet for kontrolltiltakene skal jevnlig evalueres sammen med de tillitsvalgte.

Kan du bli kalt tilbake på kontoret?
Ja, det er opp til arbeidsgiver å bestemme hvor bedriften skal være lokalisert. Dersom arbeidsgiver bestemmer at du skal tilbake på kontoret, så skal arbeidsplassen tilpasses slik at smittevernhensyn er ivaretatt. Det må foregå i tråd med myndighetenes råd. Dette kan for eksempel være ommøblering som sikrer nødvendig avstand mellom arbeidspultene og ekstra godt renhold.

NB! Dersom hjemmekontoret er en permanent ordning, gjelder litt andre regler. Disse er regulert i Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.
Les mer her.

Har dere ikke en tillitsvalgt? Hør podkasten Trenger dere en tillitsvalgt?

Er du ikke medlem i HK? Her kan du lese om fordelene ved å være medlem.

Her kan du melde deg inn i HK.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?