Hvem betaler for krisa?

Ny rapport viser hvordan pandemien øker de sosiale og økonomiske forskjellene i Norge.

HK i Norge har sammen med Tankesmia Agenda laget en rapport på hvordan pandemien påvirker samfunnet. Resultatene er ikke overraskende, men det er like fullt alvorlig. De som tjener minst, har de minste stillingsbrøkene og har lavest utdannelse er de som blir hardest rammet.

Noen yrkesgrupper har i større grad opplevd inntektsbortfall enn andre. Andre har måttet stå på i førstelinja for å sørge for at de hjulene som måtte gå rundt i samfunnet, gjorde det. Etter korona-krisen har mange fått øynene opp for verdien av en del samfunnskritiske yrker.
Korona-krisen har rammet det norske samfunnet hardt. Men den har, som dette notatet viser, også rammet svært skjevt. Det er ikke bare urettferdig – men det er også økonomisk problematisk om de som har minst fra før blir varig arbeidsledige og får vedvarende svekket kjøpekraft.

HK i Norge har fire forslag på hva som bør gjøres nå mens pandemien fortsatt påvirker oss.
• Vi må sørge for at vi ikke bruker penger på å holde folk ute fra jobb.
• Vi må sørge for at de som går ledige får muligheten til å fylle på med kompetanse.
• Vi må vurdere økte tillegg eller ordninger/forsikringer for de med de mest smitteutsatte yrkene eller dem som opplever spesielt tung belastning.
• Vi må sikre at erstatning for inntekt også gir forsikring på sikt, blant annet ved at de også omfatter feriepenger.

Se også NRKs sak på rapporten. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?