Hvem gjelder mellomoppgjøret NHO-HK for?

Jobber du på en arbeidsplass hvor arbeidsgiver har inngått en av disse tariffavtalene med HK, gjelder dette tariffoppgjøret deg.

NHO Bensinstasjonsoverenskomsten
Denne gjelder for ansatte på bensinstasjoner.

NHO Standardoverenskomsten
Denne gjelder for funksjonærer som er ansatt i kontorstillinger innenfor områder som marked/salg, økonomi, administrasjon og logistikk/lager.

NHO Butikkoverenskomsten
Gjelder bakeriutsalg og fabrikkutsalg som hovedsakelig selger egenproduserte varer, og enkelte butikker innen faghandel som var medlem i NHO pr 24.06.2020.

NHO Bilselgeravtalen
Denne gjelder for bilselgere.

NHO Medieoverenskomsten
Gjelder for funksjonærer som er ansatt i stillinger innfor marked, økonomi og administrasjon, ekspedisjon, merkantilt/administrative funksjoner innen IKT-området, tekstkontroll/korrektur og kontorfunksjoner innen redaksjonsområdet.

NHO Luftfartsoverenskomsten
Denne gjelder for funksjonærer som er ansatt innen luftfartsrelatert virksomhet, herunder bakketjenester, servicefunksjoner, operative funksjoner, frakt, telefonsalg, marked/salg og administrasjon.

NHO Handelsoverenskomsten
Denne gjelder for ansatte innen handel som selger videre til sluttbruker. Det vil si
-bedrifter innen detaljhandel i butikk og/eller på nett
-lager og administrasjon tilknyttet slike bedrifter

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?