Brudd i lønnsoppgjøret med NHO

Vi må til mekling etter at det ble brudd mellom LO og NHO. 

LO melder at det var manglende forhandlingsvilje som er grunnen til bruddet. 

– HKs medlemmer er blant de som er hardest rammet av pandemien. De som tjener minst fortjener mest i dette oppgjøret. Derfor er lavtlønnstillegget viktig for oss. Vi er skuffet over NHO sier forbundsleder Christopher Beckham.

Hvem gjelder disse forhandlingene?

Information in English

Hva skjer videre i lønnsoppgjøret?
Fordi LO og HK ikke ble enige med NHO under forhandlingene, blir dette det neste som skjer:
• Mekling hos Riksmekleren
• Frist for å komme fram til en løsning under mekling
• Streik hvis det ikke blir en løsning under mekling

Meklingen starter 9. april 2021 og fristen for å komme til en løsning er ved midnatt natt til 11. april 2021.

Hva er mekling og hvordan foregår den?
Partene er pålagt å delta i mekling hvor Riksmekleren, som er en nøytral part, hjelper til med å finne en løsning. Meklingen kan fortsette etter meklingsfristen, dersom partene og Riksmekleren ser at det er en mulighet for at de kan bli enige. Riksmekleren lager en skisse, som er et forslag til løsning. Det er hvis en av partene sier nei til forslaget, at det blir streik.

Informasjon til medlemmene
HK sender ut informasjon til alle medlemmer som er dekket av overenskomster med NHO, for å forberede dem på en eventuell streik.

Hvem blir tatt ut i en eventuell streik?
Den 6. april offentliggjør LO hvem som skal streike hvis det skulle bli streik. Vi legger da ut informasjon om hvilke bedrifter som blir rammet av streik her på hkinfo.no. Vi sender nyhetsbrev med egen informasjon til tillitsvalgte og medlemmer som skal streike.

Du kan lese mer om oppgjøret på LOs hjemmeside

Vanskelige ord og uttrykk?
I FriFagbevegelse sitt tariffleksikon finner du en forklaring på vanskelige ord og uttrykk som vi bruker under lønnsoppgjøret.

Vil du ha mer informasjon?
Følg med på HKs facebookside. Her på hjemmesiden vår finner du også oppdatert informasjon om lønnsoppgjøret. 
Har du spørsmål kan du kontakte regionkontoret ditt.

Er du på LinkedIN?
Knytt kontakt med oss.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?