EUs pay transparency-plan er for svak

I dag, 4. mars 2021, lanserer EU-kommisjonen tiltak for å sikre økt åpenhet om lønn på europeiske arbeidsplasser. Det er viktig i arbeidet mot lønnsgapet mellom menn og kvinner, men HK mener det er for svakt. 

Både HK i Norge, Finansforbundet og Negotia er kritiske til innholdet i direktivet. 
– Direktivet er et positivt initiativ, men det som ble presentert i dag er alt for svakt, sier 2. nestleder i Handel og Kontor, Lena Reitan.

Hun mener at innsyn i lønn er avgjørende for fagforeningers mulighet til å ta tak i lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. – I motsetning til en rekke europeiske land, har vi regulert innsyn i lønn i mange tariffavtaler og gjennom partssamarbeidet på arbeidsplassen. Det samme ønsker vi for våre fagforeningskamerater i hele Europa.  Vi vil følge prosessen nøye framover og jobbe for ivareta arbeidstakers interesser, sier 2. nestleder i Handel og Kontor, Lena Reitan.

Åpenhet om lønn på arbeidsplassen er en sak Handel og Kontor, Finansforbundet og Negotia har kjempet for lenge, som et viktig tiltak i kampen mot systematiske lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Initiativet til direktivet kommer fra europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, med støtte fra internasjonale fagorganisasjoner.

Likevel er forslaget som ble lagt fram i kommisjonen i dag langt fra det som ble lovet. Blant annet foreslås det at rapporteringskravet på lønn kun skal gjelde for virksomheter med mer enn 250 ansatte. I tillegg er fagforeningenes rolle i tiltakene svært uklar. Ansvaret for oppfølgingen legges i stor grad på den enkelte ansatte og virksomhetene.

– Direktivet er langt fra omfattende nok til å sikre åpenhet om lønn på europeiske arbeidsplasser. Slik det står nå ekskluderes de fleste små- og mellomstore bedrifter fra rapporteringskravene. Det tilsvarer eksempelvis over 90 prosent av norske bedrifter, sier forbundsleder i Negotia Monica A. Paulsen.

Direktivet foreslår flere gode tiltak – blant annet skal ikke arbeidsgiver få lov til å spørre om tidligere lønn i jobbintervjuer. Arbeidstaker får også rett på informasjon om lønnsnivået for arbeid av samme verdi. Samtidig har flere av forslagene fra de internasjonale arbeidstakersammenslutningene ikke kommet med. Blant annet å sikre fagforeningenes mulighet til å forhandle med arbeidsgiver om lønnsgap på arbeidsplassen, og forby at arbeidsgivere kontraktfester hemmelighold av lønn.

– Det er synd å se at fagforeningene ikke har blitt hørt i sine innspill. Direktivet legger altfor mye av ansvaret i hendene på arbeidsgiver. Vi er skuffet over at fagforeningene nærmest holdes utenfor i forslaget Europakommisjonen har lagt fram i dag, sier Ellen Lorentzen Stene i Finansforbundet.

Handel og Kontor, Finansforbundet og Negotia er organisert i den internasjonale fagorganisasjonen UNI, og står samlet i denne saken. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?