23.000 kan streike fra søndag

Det kan bli storstreik fra søndag morgen, om ikke LO og NHO blir enige i tariffoppgjøret med frist natt til søndag 11. april.

Meklingsfristen i tariffoppgjøret mellom LO og NHO går ut lørdag 10. april kl. 24.00. Hvis partene ikke blir enige innen fristen, vil 23.548 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike fra arbeidstidens begynnelse, senest fra kl. 06.00, søndag 11. april.

Dette er i dag meddelt Riksmekleren og NHO.

-Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig. Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt. sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Med dette streikevarselet viser vi styrken og solidariteten i frontfagsmodellen. Vi tar kampen for hele arbeidslivet mot NHOs provoserende krav om reallønnsnedgang, og stiller oss solidarisk bak kravet om et ekstra lønnsløft for de lavest lønte, legger hun til.

Dersom det blir streik fra 11. april, vil en eventuell utvidelse varsles fire dager før den kan iverksettes.

Hvem får streikestøtte?
Alle HK-medlemmer som har meldt seg inn før meklingen starter den 9. april 2021, og jobber i en bedrift som er rammet av streiken, får streikestøtte fra forbundet. De som ikke er medlemmer har ikke rett til streikestøtte. De som har meldt seg inn etter at forhandlingene ble brutt, og som ikke skal streike, kan likevel få streikestøtte hvis arbeidsgiver permitterer dem som følge av streiken.
Uorganiserte som må permitteres på grunn av streik har ikke krav på dagpenger fra Nav, så sørg for at dine uorganiserte kollegaer melder seg inn på www.hkmedlem.no/bli-medlem.

Se oversikt over virksomheter omfattet av streikevarselet på LOs hjemmeside.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?