Beckham valgt inn i UNI Europa

Forbundsleder i HK i Norge, Christopher Beckham, ble i dag valgt inn i UNI Europas Management Committee og i UNI Europas Executive Comittee.

– Det er en ære å bli valgt. Jeg skal forvalte vervet i Management Comittee godt på vegne av alle de nordiske medlemsorganisasjonene, sier Beckham.
Management Committee er det valgte organet som forbereder saker som behandles i UNIs Executive Committee. Beckham ble også valgt inn i UNI Europas Executive Comittee. Det er det øverste valgte organet i UNI Europa.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet i UNI Europa. Det er viktig at vi står sammen på tvers av landegrensene. Vi kjemper de samme kampene og kan lære mye av hverandre, sier Beckham.

Han peker på at internasjonalt samhold og solidaritet sitter i ryggmargen i fagbevegelsen.

I UNIs Executive Committee representerer Beckham alle de norske forbundene som er medlem i UNI Europa. Nestleder i HK, Elisabeth Sundset er valgt som vararepresentant for Beckham i Executive Committee. De nordiske forbundene har til sammen ti plasser i dette organet.

Fremmedfrykt, organisering og klimavennlige jobber
Både Beckham, nestleder Elisabeth Sundset og andre nestleder i HK, Lena Reitan har holdt innlegg på den digitale konferansen som ble avsluttet i dag. Beckham snakket om hvordan fagbevegelsen kan bekjempe fremmedfrykt. Sundsets innlegg handlet om viktigheten av at vi er mange som er organiserte, fordi det bare er gjennom sterkere fellesskap vi kan vinne fram. Reitan påpekte at overgangen til klimavennlige jobber må gå gjennom trygge og gode arbeidsvilkår, og at ansatte må få nødvendig kompetanse.

UNI Europa er den europeiske unionen for servicearbeidere. UNI Europa representerer 7 millioner arbeidere fra sektorer som utgjør kjernen av det økonomiske og sosiale livet i Europa.
På UNI Europas nettside kan du lese mer om konferansen. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?