Det blir ikke streik

Etter å ha meklet over 14 timer på overtid er LO og NHO nå enige.

– Nå har Riksmekleren valgt å legge fram et forslag til en løsning med en ramme på en lønnsvekst på 2,7 prosent. Det var 0,1 prosentpoeng, eller 30 øre, unna vårt krav, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-lederen viser til at de tariffavtalene som har lavest lønn, ofte er de som står svakt i lokale forhandlinger.

For HK i Norge har det vært viktig å komme i mål med et lavlønnstillegg. HK i Norge har en variert medlemsmasse og en del medlemmer tilknyttet NHO-avtaler med lave lønninger. Mange av disse har samtidig vært blant de hardest rammede under korona-krisen.

– Det skulle bare mangle om ikke de som tjener minst og bærer den tyngste børen også skulle få mest, sier Christopher Beckham, forbundsleder i HK.

– Peggy har stått fram som en tydelig leder. Vi i HK er stolte over jobben hun har gjort under oppgjøret, sier Beckham.

Definisjonen på lavlønn er lønn som er lav sammenlignet med gjennomsnittslønnen i en næring eller gjennomsnittet for alle lønnstakere. I Norge sier vi ofte at en lønn som er lavere en 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er lavlønn. Lavlønnstillegg er et eget tillegg for denne gruppen arbeidstakere. Rundt 80 prosent av alle lavlønte er kvinner. Dette tillegget blir sett på som viktig i arbeidet for å oppnå likelønn.

nettsiden til LO kan du lese mer om oppgjøret. 

Ingen uravstemning
Siden det er et mellomoppgjør i år stemmes det ikke over resultatet, og resultatet er derfor endelig.

Vanskelige ord og uttrykk?
I FriFagbevegelse sitt tariffleksikon er de viktige og vanskelige ordene forklart.

Følger du oss på HK i Norge på Facebook
Er du på LinkedIN? Knytt kontakt med oss.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?