Aktive HKere på LOs representantskap

Det var mange HKere på den digitale talerstolen på LOs representantskapsmøte.

De tillitsvalgte i HK satte norske arbeidsplasser, ulikhetskrisen, deltid, boligpolitikk og arbeidstid på dagsorden. Dessuten ble Peggy Hessen Følsvik valgt som ny LO-leder. Med det har LO nå en leder med bakgrunn fra HK.

Felles for alle innleggene fra de aktive HKerne var at de ønsker seg en ny politikk for å få gjort noe med de sakene medlemmene i HK ønsker å få løst.

– Vi trenger en regjering som kan finne en vei ut av ulikhetskrisen. Som får forskjellene ned, ikke opp. Som har en plan for å kutte utslipp og for å skape og bevare arbeidsplasser, sa andre nestleder i HK, Lena Reitan.

Hva holder Venstre på med?
Forbundsleder Christopher Beckham stilte spørsmål ved hva regjeringspartiet Venstre holder på med. Venstre vil som kjent avvikle taxfree-ordningen på norske flyplasser.

– Dette er verken god næringspolitikk eller en politikk for å bevare arbeidsplasser i Norge. Det er rett og slett en avvikling av norske arbeidsplasser, sa Beckham. Han understreker at dette skaper usikkerhet blant medlemmene I HK som jobber i luftfarten og i taxfree-butikkene.

Deltidsproblematikken var også tema. – Det må bli slutt på at deltidsansatte kvinner må stå med lua i hånda og be om større stilling for å kunne forsørge seg selv, sa Elisabeth Sundset, nestleder i HK i Norge. 

Noens frihet blir andres ufrihet
Anne Svendsvoll, hovedtillitsvalgt for Coop Sørvest, satte åpningstider i butikkene på dagsorden.

– Vi opplever et veldig press på åpningstidene. Vi må ikke få et samfunn som er åpent sju dager i uka. Noens frihet til å handle blir andres ufrihet til å måtte jobbe sa hun. Svendsvoll fortalte at Coop Norge har bestemt at alle Extra-butikker skal holde åpent fra mandag til lørdag kl. 07.00 – 23.00. Svendsvoll pekte på at det skjer uten at det tas hensyn til de ansatte. 

Også boligmarkedet ble diskutert. – Vi har et boligmarked på ville veier. Boligmarkedet er en forskjellsmaskin. Vi ansatte i for eksempel butikk, renhold, reiseliv og servitører kommer ikke inn på boligmarkedet, sa Charlott Pedersen, tillitsvalgt i Lampemagasinet.

Du kan lese mer om representantskapsmøtet på LOs hjemmeside.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?