Enige om lønn for handelen

HK og NHO er enige om mellomoppgjøret og fordeling av lønnsgarantien. Alle får et tillegg. 

Alle som er omfattet av Handelsoverenskomsten får et generelt tillegg på 2,25 kroner i timen. Dette har virkning fra 1. april 2021.

I tillegg heves lønnstrinn 6 i Handelsoverenskomsten med 6,53 kroner i timen. Det tilsvarer 1 061 kroner i måneden. Dette skjer med virkning fra 1. februar 2021.

Garantitilleggene gis hvert år på bakgrunn av lønnsgarantiordningen i Handelsoverenskomsten HK-NHO. Den skal sikre at overenskomstens høyeste minstelønnssats målt per 1. februar ikke skal være for lav sammenlignet med gjennomsnittslønnen på tariffområdet.

– Jeg er fornøyd med at lønnsgarantien gjør at alle trinn har fått et løft, sier forbundsleder i HK Christopher Beckham, som minner om at dette er første gang lønnsgarantien på denne overenskomsten er i bruk.

Bechkam peker på at intensjonen med garantien er å løfte de lavest lønnede som er omfattet av handelsoverenskomsten.

Hvem gjelder Handelsoverenskomsten?
Handelsoverenskomsten gjelder for ansatte innen handel som selger videre til sluttbruker. Det vil si
-bedrifter innen detaljhandel i butikk og/eller på nett
-lager og administrasjon tilknyttet slike bedrifter

Slik er overenskomstens minstelønnssatser som gjelder fra 1. april 2021:

Månedslønn med relevant fagbrev  
Begynnerlønn (inkl. fagbrevtillegg)         kr 35 798
   
Fra år 2 og praksiskandidater, jf. § 6.4 (trinn 6 + fagbrevtillegg kr. 9,50 pr time)         kr 37 342 
Månedslønn uten relevant fagbrev  
16 år eller yngre kr 19 282
17 år kr 19 769
Trinn 1: Begynnerlønn fra 18 år kr 26 290
Trinn 2: Fra år 2 kr 26 428
Trinn 3: Fra år 3 kr 26 766
Trinn 4: Fra år 4 kr 27 512
Trinn 5: Fra år 5 kr 28 771
Trinn 6: Fra år 6 kr 35 798
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?