Streiken ved Handshake Norway er avsluttet

Landsoverenskomsten med Virke og kontoroverenskomsten med Virke er signert og gjeldende fra 1.august. 

Seks HK-medlemmer ved Handshake Norway i Rygge har streiket for lønn og medbestemmelsesrett siden starten av juli. Mandag 26.07.2021 er streiken avsluttet. Bedriften har signert tariffavtale gjeldene fra 01.08.2021.

– Dette viser nok en gang hvor viktig det er å være organisert. Sammen klarer vi å skape et bedre arbeidsliv enn når man står alene. Både vi og medlemmene er veldig glade for at vi ble enige og håper på gode samarbeidsrelasjoner i fremtiden, sier forbundsleder i HK Christopher Beckham.

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom en bedrift og et fagforbund. I avtalen står det hvilke ytelser du som et minimum skal ha når du jobber i bedriften. Tariffavtalen har bestemmelser om arbeidstid, lønn, diverse tillegg og når du har krav på fri med lønn, mm. Med tariffavtale er du også garantert å få det lønnstillegget som forhandles fram på nasjonalt nivå hvert år.

Når de ansatte har en tariffavtale har de også rett til å velge seg en tillitsvalgt som på vegne av de ansatte skal være med å drøfte og forhandle med ledelsen, sånn at de ansatte får rett til medbestemmelse. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?