Enighet i lønnsoppgjøret i luftfarten

NHO Luftfart og HK ble 2. september enige om justering av minstelønnssatsene på Luftfartsoverenskomsten.

Minstelønnssatsene per 1. april 2021 økes med 2,8 prosent. Dette inkluderer det generelle tillegget på 2,25 kroner per time som ble gitt fra 1. april 2021 i mellomoppgjøret mellom LO og NHO.

De nye minstelønnssatsene per måned fra 1. april 2021 blir:

– Stillinger der formelt utdanningskrav er videregående skole eller mindre: 27 078 kroner 
– Stillinger der formelt utdanningskrav er fagbrev eller inntil 2-årig spesial- eller høyskoleutdanning: 30 416 kroner 
– Stillinger der formelt utdanningskrav er inntil 3-årig spesial-, høyskole- eller universitetsutdanning: 33 087 kroner

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?