Bevilget en million kroner til Utøya AS

Forbundsleder Christopher Beckham overrakte på landsmøtets siste dag sjekken på en million kroner til AUF-leder Astrid Hoem. 

Ungdom fra hele Norge deltar på demokrativerksted på Utøya. Her får de kunnskap om terrorangrepene 22.juli 2011 og mulighet til å dyrke sitt engasjement, lære om demokrati og medborgerskap, få nye venner og hjelp til å gjennomføre aktiviteter med andre ungdom i etterkant av samlingen på Utøya.
Læringstilbudet bygger på en forståelse av at demokratiet må forankres i verdier, holdninger og praksis, det vil si i en demokratisk kultur som skapes og fremmes av demokratiske medborgere.  Målet er å styrke ungdoms demokratiske kompetanse – deres kunnskap, verdier, holdninger og ferdigheter.
-Fra www.utoya.no 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?