Vilkårsendringer for LOfavør Innboforsikring fra 2022

1. januar 2022 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen din, som du bør få med deg. Her er en oversikt over de viktigste endringene og hva det vil si for deg.

• Økt erstatningssum for tyveri fra privatboligens uteareal, fra kr 30 000,- til
kr 100 000,-
• Egen dekning for kunst (maleri, trykk og øvrig kunst) på inntil kr 500 000,-
• Samler du på vin eller sprit erstattes dette inntil kr 500 000,-
• Dekning for hobbyveksthus utvides til også å gjelde lagringstelt og plasthall, med ny forsikringssum på inntil kr 40 000,-

Øvrige endringer:
• Egenandel for mobil og nettbrett endret til kr 2 000,-
• Unntak for skader forårsaket av frost i forhold til punkt om "Annen skade"
• Forsikringen dekker ikke skader under kr 2 000,- (tidligere kr 1 000,-). Der to i husstanden har LOfavør Innboforsikring eller du er studentmedlem, er det ikke egenandel ved skader
• I dekningen for ting som er skadet, presiserer vi at det gjelder fysisk skade. Forsikringen dekker ikke ting som blir borte (mistet)

Her kan du se vilkår for LOfavør Innboforsikring

Det vil sendes ut e-post/sms eller digipost til medlemmene om endringene.

Pass opp så du ikke betaler dobbelt opp
Innboforsikringen er en del av ditt medlemskap, med mindre du har reservert deg. Hvis du har en innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp denne. Selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje.

Husk husforsikring
Har du hus må du ha egen forsikring på huset. Vi anbefaler LOfavør Husforsikring.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?